naložený a vyložený bez poplatkov/fio/

Naložený a vyložený bez poplatkov (FIO) – Význam v doprave

Podmienka transportu, ktorá uvádza, že z dopravnej sadzby je vylúčené naloženie a vyloženie tovaru a, ak je to určené, i skladovanie a uviazanie tovaru.

Termín „Naložený a vyložený bez poplatkov“ je významným pojmom v oblasti dopravy a prepravy tovarov. Tento pojem sa vzťahuje k špecifickým podmienkam a dohodám, ktoré sa týkajú nákladu a jeho manipulácie počas prepravy.

Definícia pojmu

Naložený a vyložený bez poplatkov (FIO) znamená, že z ceny prepravy tovaru sú vylúčené náklady spojené s jeho naložením na prepravný prostriedok a vyložením z neho. To zahŕňa manipuláciu s tovarom, jeho zaistenie a v prípade potreby aj skladovanie. V skratke povedané, prepravca je zodpovedný len za samotnú prepravu tovaru z bodu A do bodu B, a nie za jeho nakladanie a vykladanie.

Význam v doprave

Pojem „Naložený a vyložený bez poplatkov“ má významný dopad na dohody medzi prepravcami a odosielateľmi. Pri takýchto dohodách je potrebné jasne stanoviť, kto je zodpovedný za manipuláciu s tovarom pred a počas prepravy. Prepravca je zvyčajne zodpovedný iba za bezpečnú a spoľahlivú prepravu tovaru, zatiaľ čo odosielateľ musí zabezpečiť naloženie, vyloženie a prípadné skladovanie tovaru.

Pre odosielateľov je dôležité mať na pamäti, že ak sa rozhodnú zaistiť manipuláciu s tovarom, môžu na to mať dodatočné náklady. To môže zahŕňať najímku pracovníkov na nakladanie a vykladanie tovaru alebo využitie špeciálnych manipulačných zariadení.

Naopak, pre prepravcov znamená „Naložený a vyložený bez poplatkov“ nižšiu zodpovednosť za tovar počas manipulácie a môže to ovplyvniť aj ich cenu za prepravu.

V konečnom dôsledku je dôležité, aby strany dohody mali jasne definované svoje povinnosti a zodpovednosti týkajúce sa manipulácie s tovarom, a to tak, aby nedochádzalo k nedorozumeniam alebo nejasnostiam počas procesu prepravy.

Podmienka transportu, ktorá uvádza, že z dopravnej sadzby je vylúčené naloženie a vyloženie tovaru a, ak je to určené, i skladovanie a uviazanie tovaru.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥