dvojpásový dopravník

Dvojpásový dopravník v ekonómii dopravy

Dvojpásový dopravník je špeciálny typ pásového dopravného systému, ktorý je navrhnutý na prepravu materiálov pod veľkým sklonom. Tento dopravník sa skladá z hlavného dopravného pásu a pritláčacieho pásu na dopravnej vetve. Prítomnosť pritláčacieho pásu zvyšuje tlak materiálu na hlavný pás a tým aj trenie, čo umožňuje dopravníku pracovať pod väčším sklonom, ako je bežné.

Dvojpásový dopravník sa využíva v rôznych priemyselných odvetviach a logistických operáciách, kde je potrebné prepravovať materiály pod značným sklonom, napríklad pri ťažbe rudy, preprave uhlia alebo iných ťažkých materiálov. Jeho konštrukcia umožňuje efektívne a spoľahlivé presunutie materiálov na veľké vzdialenosti a do výšky.

Vlastnosti dvojpásového dopravníka

Dvojpásový dopravník disponuje niekoľkými kľúčovými vlastnosťami, ktoré ho odlišujú od bežných pásových dopravníkov:

  • Hlavný pás: Hlavný dopravný pás slúži na prepravu materiálu. Je konštruovaný tak, aby odolal zaťaženiu a umožnil plynulý pohyb materiálu pod sklonom.
  • Pritláčací pás: Pritláčací pás je umiestnený na dopravnej vetve a prilieha k hlavnému pásu. Jeho úlohou je zvýšiť tlak materiálu na hlavnom páse a tým umožniť prepravu pod väčším sklonom.
  • Výkon a nosnosť: Dvojpásový dopravník má dostatočný výkon a nosnosť na to, aby zvládol prepravu ťažkých materiálov pod veľkým sklonom.

Výhody dvojpásového dopravníka

Použitie dvojpásového dopravníka prináša niekoľko výhod:

  • Efektívnosť: Tento dopravník je efektívny pri preprave ťažkých materiálov na veľké vzdialenosti a do výšky.
  • Spoľahlivosť: Dvojpásový dopravník je spoľahlivý a odolný voči zaťaženiu, čo zabezpečuje nepretržitý prenos materiálov.
  • Efektívnosť nákladnej dopravy: Využitie tohto dopravníka umožňuje efektívne využitie ťažkých materiálov a znižuje náklady na ich prepravu.

Záver

Dvojpásový dopravník je dôležitým nástrojom v priemyselnej doprave, ktorý umožňuje efektívnu prepravu materiálov pod veľkým sklonom. Jeho konštrukcia s hlavným pásom a pritláčacím pásom umožňuje spoľahlivý a spoľahlivý prenos ťažkých materiálov, čo zvyšuje efektívnosť a produktivitu priemyselných operácií.

Pásový dopravník s veľkým sklonom dráhy; pozostáva z vlastného dopravného pása, ku ktorému prilieha na dopravnej vetve pomocný pritláčací pás (zvýši sa tým tlak materiálu na dopravný pás a tým aj trenie, takže dopravník môže pracovať pod väčším sklonom ako obyčajne).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥