dvojpásový dopravník

Dvojpásový dopravník v ekonómii dopravy

Dvojpásový dopravník je špeciálny typ pásového dopravného systému, ktorý je navrhnutý na prepravu materiálov pod veľkým sklonom. Tento dopravník sa skladá z hlavného dopravného pásu a pritláčacieho pásu na dopravnej vetve. Prítomnosť pritláčacieho pásu zvyšuje tlak materiálu na hlavný pás a tým aj trenie, čo umožňuje dopravníku pracovať pod väčším sklonom, ako je bežné.

Dvojpásový dopravník sa využíva v rôznych priemyselných odvetviach a logistických operáciách, kde je potrebné prepravovať materiály pod značným sklonom, napríklad pri ťažbe rudy, preprave uhlia alebo iných ťažkých materiálov. Jeho konštrukcia umožňuje efektívne a spoľahlivé presunutie materiálov na veľké vzdialenosti a do výšky.

Vlastnosti dvojpásového dopravníka

Dvojpásový dopravník disponuje niekoľkými kľúčovými vlastnosťami, ktoré ho odlišujú od bežných pásových dopravníkov:

  • Hlavný pás: Hlavný dopravný pás slúži na prepravu materiálu. Je konštruovaný tak, aby odolal zaťaženiu a umožnil plynulý pohyb materiálu pod sklonom.
  • Pritláčací pás: Pritláčací pás je umiestnený na dopravnej vetve a prilieha k hlavnému pásu. Jeho úlohou je zvýšiť tlak materiálu na hlavnom páse a tým umožniť prepravu pod väčším sklonom.
  • Výkon a nosnosť: Dvojpásový dopravník má dostatočný výkon a nosnosť na to, aby zvládol prepravu ťažkých materiálov pod veľkým sklonom.

Výhody dvojpásového dopravníka

Použitie dvojpásového dopravníka prináša niekoľko výhod:

  • Efektívnosť: Tento dopravník je efektívny pri preprave ťažkých materiálov na veľké vzdialenosti a do výšky.
  • Spoľahlivosť: Dvojpásový dopravník je spoľahlivý a odolný voči zaťaženiu, čo zabezpečuje nepretržitý prenos materiálov.
  • Efektívnosť nákladnej dopravy: Využitie tohto dopravníka umožňuje efektívne využitie ťažkých materiálov a znižuje náklady na ich prepravu.

Záver

Dvojpásový dopravník je dôležitým nástrojom v priemyselnej doprave, ktorý umožňuje efektívnu prepravu materiálov pod veľkým sklonom. Jeho konštrukcia s hlavným pásom a pritláčacím pásom umožňuje spoľahlivý a spoľahlivý prenos ťažkých materiálov, čo zvyšuje efektívnosť a produktivitu priemyselných operácií.

Pásový dopravník s veľkým sklonom dráhy; pozostáva z vlastného dopravného pása, ku ktorému prilieha na dopravnej vetve pomocný pritláčací pás (zvýši sa tým tlak materiálu na dopravný pás a tým aj trenie, takže dopravník môže pracovať pod väčším sklonom ako obyčajne).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥