Durácia

miera citlivosti cien dlhopisov na zmeny úrokovej miery. Je to miera priemernej doby predchádzajúcej platbám do splatnosti jednotlivých dlhopisov. Určuje sa v rokoch. Čím je durácia portfólia vyššia, tým sa i miera citlivosti dlhopisov na tieto zmeny zvyšuje.

Miera citlivosti cien dlhopisov na zmeny úrokovej miery.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥