Džentlmen

Slušný človek, ktorý inštinktívne pozná dobro a vie, že isté stránky života majú svoje pravidlá a vyznáva správne hodnoty a životných postojoch ako je pravda, dobro, taktnosť, slušnosť, tolerancia, galantnosť, odvaha a mužnosť.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥