Chrislerovať

Chrislerovať: Ekonomický Pojem z Dávnych Dní

„Chrislerovať“ je sloveso, ktoré sa v ekonomickej terminológii vyskytuje vo význame zabudnúť na všetky obchodné záväzky. Tento výraz má svoje korene v histórii a je spomínaný v spojitosti s dobou, keď prezident Truman zaviedol štátne riadenie v oceliarenskom priemysle.

Pôvod Výrazu

Počiatky výrazu „Chrislerovať“ možno vysledovať do roku 1952, keď sa objavil v zastaranom periodiku s názvom „Oceľ a oceliari“ v rubrike Správy, ktoré sa dajú taviť. Konkrétne sa tam píše: „Nás len chryslerovali!“ Tento výraz sa stal súčasťou ekonomickej terminológie a získal význam zanechať všetky obchodné záväzky alebo vyhnúť sa plneniu finančných povinností.

Význam a Použitie

Termín „Chrislerovať“ sa používa v situáciách, keď jedna strana vo finančnej dohode nedodrží svoje záväzky alebo sa pokúsi vyhnúť plateniu dlhu. Tento výraz často označuje nečestné správanie voči obchodným partnerom a môže mať negatívny vplyv na dôveru a reputáciu osoby alebo spoločnosti, ktorá „Chrisleruje“.

Je dôležité mať na pamäti, že „Chrislerovať“ je spojený s obdobím, keď štátna regulácia v oceliarenskom priemysle zasiahla do ekonomických procesov, a preto má historický kontext. Dnes existujú rôzne právne a finančné nástroje na riešenie sporov a dlhov medzi obchodnými partnermi, čo robí „Chrislerovanie“ nežiaducim a neetickým spôsobom riešenia finančných problémov.

Záver

Terminológia v oblasti financií a ekonómie sa neustále mení a vyvíja, a výraz „Chrislerovať“ je príkladom výrazu, ktorý má svoje korene v minulosti. Dnes je dôležité mať etický prístup k obchodným záväzkom a finančným povinnostiam a vyhnúť sa praktikám, ktoré by mohli ohroziť dôveru v obchodnom svete.

sloveso. Zabudnúť na všetky obchodné záväzky. Nasleduje v dialekte od čias keď prezident Truman zaviedol štátne riadenie v oceliarenskom priemysle. Spomína sa v roku 1952 v zastaranom periodiku Oceľ a oceliari v rubrike Správy, ktoré sa dajú taviť : Nás len chryslerovali! (zdroj: Satanský slovník podľa The Wall Street Journal) Anglický ekvivalent tohto výrazu je CHRYSLER.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥