celkový zdvih žeriava

Čo je Celkový zdvih žeriava v oblasti medzinárodného obchodu?

Celkový zdvih žeriava je dôležitým technickým pojmom v oblasti medzinárodného obchodu, predovšetkým v logistike a preprave tovarov. Tento pojem sa týka zvislej vzdialenosti medzi hornou a dolnou pracovnou polohou prostriedku na uchopenie bremena, konkrétne žeriava alebo zdvíhacieho zariadenia.

Význam Celkového zdvihu žeriava

Celkový zdvih žeriava je kritickým faktorom pri manipulácii s ťažkým nákladom v medzinárodnom obchode. Tento parameter ovplyvňuje schopnosť žeriava zdvihnúť a presunúť náklad z jedného miesta na druhé. Je nevyhnutný pri plánovaní prepravy nákladu a určuje, či je žeriav schopný dosiahnuť potrebný zdvih na manipuláciu s daným tovarom.

Technické Aspekty Celkového zdvihu žeriava

Technicky je Celkový zdvih žeriava definovaný ako zvislá vzdialenosť medzi horným koncom zdvíhacieho lana alebo zdvíhacieho mechanizmu a spodným koncom, keď je žeriav v jeho maximálnej pracovnej polohe. Táto hodnota je kritická pre bezpečnú manipuláciu s nákladom a pre dodržiavanie váhových obmedzení.

Záver

Celkový zdvih žeriava je dôležitým technickým parametrom v medzinárodnom obchode, ktorý ovplyvňuje schopnosť žeriava manipulovať s ťažkým nákladom. Správne určenie a plánovanie Celkového zdvihu žeriava je nevyhnutné pre efektívnu a bezpečnú prepravu tovaru vo svete medzinárodného obchodu.

Zvislá vzdialenosť medzi hornou a dolnou pracovnou polohou prostriedku na uchopenie bremena.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥