Celkový výnos

Čo je Celkový výnos v oblasti finančných a kapitálových trhov?

Celkový výnos je dôležitým ukazovateľom, ktorý sa používa na meranie výkonnosti investícií alebo investičného fondu. Tento ukazovateľ berie do úvahy rôzne faktory, vrátane dividendového a úrokového výnosu, prírastku alebo úbytku kapitálu v dôsledku zmeny hodnoty cenných papierov a iných aktív za určité obdobie.

Výpočet Celkového výnosu

Výpočet Celkového výnosu zahŕňa zohľadnenie rôznych ziskových faktorov. Napríklad, pri výpočte celkového výnosu za kalendárny rok (calendar-year total return), sa spoločnosť Morningstar zameriava na zmenu hodnoty čistých aktív fondu (NAV) počas tohto obdobia. Predpokladá sa, že všetky príjmy a kapitálové zisky sa reinvestujú presne v dátume ex-dividend.

Čo zohľadňuje Celkový výnos

Celkový výnos zohľadňuje rôzne faktory vrátane poplatkov za riadenie portfólia, administratívnych nákladov, poplatku 12b-1 a iných nákladov, ktoré môžu ovplyvniť výkonnosť investície. Tento ukazovateľ poskytuje investorom jasný obraz o celkovom výnose investície.

Záver

Celkový výnos je dôležitým ukazovateľom v oblasti finančných a kapitálových trhov, ktorý pomáha investorom posúdiť výkonnosť svojich investícií. Jeho výpočet zohľadňuje rôzne faktory a poskytuje komplexný pohľad na výnos investície.

Ukazovateľ celkového (súhrnného) výnosu sa vypočítava tak, že sa zohľadňuje dividendový a úrokový výnos, prírastok, alebo úbytok kapitálu v dôsledku zvýšenia/zníženia cien cenných papierov za určité obdobie. Celkový výnos za kalendárny rok (calendar-year total return) spoločnosť Morningstar vypočítava cestou delenia veľkosti zmeny hodnoty čistých aktív fondu NAV, za kalendárny rok (vychádza sa z toho, že celý príjem a kapitálové zisky sa reinvestujú) na východiskovú hodnotu čistých aktív. Napríklad pri výpočte celkového výnosu za iné časové obdobie (napríklad za posledných 12 mesiacov – trailing total return) sa berie do úvahy zmena NAV od začiatku tohto obdobia a na konci obdobia. Ak sa o tom nehovorí, že celková výnosnosť sa koriguje o úvodné a konečné zaťaženie, ukazovateľ celkového výnosu ich nezohľadňuje. Pri výpočte celkovej výnosnosti sa zohľadňuje poplatok za riadenie portfólia, administratívne výdavky, poplatok 12b-1 a iné náklady automaticky odpočítavané od aktív fondu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Total return.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥