Modrá karta

Zvláštne potvrdenie (biela potvrdenka) o osobitnom poistení zodpovednosti za škody z premávky motorových vozidiel do zahraničia

Dohoda o modrej karte bola modifikáciou dohody o zelenej karte pre štáty bývalého východného bloku.

Pojem „Modrá karta“ sa viaže k osobitému typu poistenia zodpovednosti za škody z premávky motorových vozidiel do zahraničia. Tento druh poistenia umožňuje motoristom cestovať do zahraničia a byť krytými v prípade nehody alebo škody spôsobenej svojím vozidlom v cudzej krajine.

Táto forma poistenia vznikla ako modifikácia pôvodnej dohody o zelenej karte, ktorá sa vzťahovala na štáty bývalého východného bloku. Dohoda o modrej karte sa stala dôležitým nástrojom pre motoristov, ktorí chceli cestovať do týchto štátov a mať istotu, že budú mať krytie v prípade nehody.

Modrá karta sa stala štandardom pre medzinárodné cestovanie motoristov v oblasti poisťovníctva. Motoristi mohli získať toto potvrdenie od svojich poisťovní a predkladať ho pri vstupe do zahraničia ako dôkaz poistenia. Tým sa zabezpečilo, že v prípade nehody budú mať prístup k odškodneniu a liečbe v cudzej krajine.

V roku 1990 došlo k zániku dohody o modrej karte a namiesto nej sa vo všetkých štátoch Európy začala uplatňovať dohoda o zelenej karte. Dohoda o zelenej karte pokračuje v poskytovaní medzinárodnej ochrany a krytia motoristom cestujúcim do zahraničia.

Modrá karta, hoci už nie je aktuálnym pojmom v oblasti poisťovníctva, zostáva dôležitou súčasťou histórie medzinárodného poistenia motorových vozidiel. Jej úloha pri umožňovaní medzinárodného cestovania motoristom je významná a ukazuje, ako poisťovníctvo reaguje na potreby a požiadavky klientov v oblasti mobility.

Zvláštne potvrdenie (biela potvrdenka) o osobitnom poistení zodpovednosti za škody z premávky motorových vozidiel do zahraničia. Dohoda o modrej karte bola modifikáciou dohody o zelenej karte pre štáty bývalého východného bloku. Potvrdenie o poistení nahradzovala postupne štátna poznávacia značka vozidla. Dohoda o modrej karte zanikla v roku 1990 a nahradila ju vo všetkých štátoch Európy dohoda o zelenej karte. Viď heslo zelená karta.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥