Kaptívna poisťovňa

Kaptívna poisťovňa v poisťovníctve

Kaptívna poisťovňa (z anglického captive insurance company) je poisťovacia spoločnosť, ktorej zakladateľom je podnikateľský subjekt, ako napríklad veľký priemyselný koncern alebo podnik. Hlavným zámerom založenia takejto poisťovne je poisťovanie svojich poistných rizík. Toto je možné vtedy, keď má tento podnikateľský subjekt dobre rozptýlené poistné riziká, čím si môže dovoliť určitú formu samopoistenia a vytvárať a spravovať vlastný rezervný fond.

Funkcie kaptívnej poisťovne

Kaptívna poisťovňa má niekoľko dôležitých funkcií v oblasti poisťovníctva a riadenia rizík:

  • Samostatné poisťovanie: Kaptívna poisťovňa umožňuje podnikateľskému subjektu poisťovať svoje riziká na miere, ktorá zodpovedá jeho potrebám a profilu rizika.
  • Finančná kontrola: Zakladateľ kaptívnej poisťovne má väčší kontrolu nad svojimi poistnými fondmi a môže efektívnejšie riadiť svoje poistné riziká.
  • Daňové výhody: Kaptívne poisťovne môžu ponúkať daňové výhody pre svojich zakladateľov, čo môže viesť k celkovej úspore nákladov na poistenie.

Príklad použitia kaptívnej poisťovne

Príkladom použitia kaptívnej poisťovne môže byť veľký priemyselný koncern, ktorý má globálnu prítomnosť a množstvo rôznych poistných rizík spojených s jeho operáciami. Namiesto toho, aby kupoval poistné produkty od tradičných poisťovní, môže tento koncern založiť svoju vlastnú kaptívnu poisťovňu. Týmto spôsobom môže lepšie kontrolovať svoje poistné riziká, získavať daňové výhody a optimalizovať náklady na poistenie.

Z angličtiny – captive insurance company. Je to poisťovacia spoločnosť, ktorej zakladateľom je podnikateľský subjekt, napríklad veľký priemyselný koncern alebo podnik. Zámerom založenia takejto poisťovne je poisťovanie svojich poistných rizík, Je to možné v takom prípade, ak má tento podnikateľský subjekt dobre rozptýlené poistné riziká, takže si môže dovoliť určitú formu samopoistenia a vytvárať a spravovať vlastný rezervný fond.

Komentáre k článku Kaptívna poisťovňa (2)

  1. Hlavnými výhodami kaptívnej poisťovne pre veľké podniky sú možnosť kontroly nad poistnými rizikami, finančná efektívnosť, a potenciálne daňové úľavy, ktoré môžu viesť k zníženiu celkových nákladov na poistenie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥