Kapitálový trh

Kapitálový trh v ekonomike

Kapitálový trh je segment finančného trhu, na ktorom sa obchoduje s cennými papiermi, ktoré majú dobu splatnosti viac ako 1 rok. Medzi tieto cenné papiere patria akcie a obligácie.

Funkcie kapitálového trhu

Kapitálový trh má niekoľko dôležitých funkcií v ekonomike:

  • Rozvoj podnikania: Kapitálový trh umožňuje firmám získavať potrebný kapitál na investície do rastu a rozvoja.
  • Diversifikácia portfólia: Investori môžu diverzifikovať svoje portfólio tým, že nakupujú rôzne cenné papiere, čo im pomáha znižovať riziko.
  • Financovanie vlády: Kapitálový trh je dôležitým zdrojom financovania pre verejnú správu, ktorá vydáva obligácie na financovanie rôznych projektov.

Význam kapitálového trhu

Kapitálový trh má zásadný význam pre ekonomiku a spoločnosť ako celok. Pomáha podnikom rásť, investovať do inovácií a vytvárať pracovné miesta. Zároveň umožňuje investorom zhromažďovať bohatstvo a plánovať na budúcnosť. Kapitálový trh je tak kľúčovým pilierom finančného systému a motorom hospodárskeho rozvoja.

Segment finančného trhu, na ktorom sa obchoduje s cennými papiermi, ktoré majú dobu splatnosti viac ako 1 rok (akcie, obligácie).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥