Knock-out opcia

Knock-out opcia: Zásadný nástroj v riadení rizika na finančných trhoch

Opcia, ktorá prestane platiť, keď spotová cena predmetného aktíva presiahne v priebehu životnosti opcie určitú vopred dohodnutú úroveň.

Na finančných trhoch existuje mnoho rôznych nástrojov, ktoré umožňujú investorom a obchodníkom riadiť riziko a zabezpečiť svoje pozície. Jedným z týchto nástrojov je knock-out opcia, ktorá predstavuje špeciálnu formu opcie s dohodnutou „knock-out“ úrovňou, pri ktorej opcia prestane platiť, ak spotová cena aktíva presiahne túto úroveň.

Hlavným rozdielom medzi knock-out opciami a bežnými opciami je práve dohodnutá „knock-out“ úroveň. Táto úroveň predstavuje hranicu, ktorú spotová cena aktíva nesmie presiahnuť, inak opcia stratí svoju platnosť. Týmto spôsobom knock-out opcie pomáhajú obchodníkom chrániť svoje pozície pred nežiaducimi pohybmi na trhu.

Tieto opcie sa často používajú na zabezpečenie portfólia proti nežiaducim rizikám. Napríklad investor, ktorý drží akcie a obáva sa ich poklesu na trhu, môže kúpiť knock-out opciu s „knock-out“ úrovňou pod aktuálnou cenou akcií. Ak cena aktiív zostane nad touto úrovňou, opcia zabezpečí zisk, ale ak cena klesne pod túto úroveň, opcia prestane platiť a investor prejde na stratu.

Knock-out opcie majú však aj svoje obmedzenia a riziká. Jedným z hlavných obmedzení je to, že investori musia platiť premiu za nákup týchto opcií, čo znamená dodatočný náklad. Okrem toho je dôležité správne stanoviť „knock-out“ úroveň, aby sa minimalizovalo riziko straty a zároveň neobmedzilo príliš veľa potenciálnych ziskov.

Celkovo možno povedať, že knock-out opcie sú dôležitým nástrojom v riadení rizika na finančných trhoch. Ich správne využitie môže pomôcť investičným profesionálom zabezpečiť svoje pozície a minimalizovať riziko straty kapitálu pri obchodovaní so spotovými cenami aktív.

Opcia, ktorá prestane platiť, keď spotová cena predmetného aktíva presiahne v priebehu životnosti opcie určitú vopred dohodnutú úroveň.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥