Kontrolný cieľ

Kontrolný cieľ v kontrolnom manažmente

Kontrolný cieľ je kľúčovým pojmom v oblasti kontrolného manažmentu. Predstavuje presné tvrdenie, ktorým sa určuje splnenie kontroly a/alebo zodpovedanie otázky kontroly. Toto môže zahrňovať rôzne aspekty, vrátane finančných, pravidelných alebo realizačných otázok.

Definícia kontrolného cieľa

Kontrolný cieľ je vytvorený tak, aby bol konkrétny, merateľný, dosiahnuteľný, relevantný a časovo ohraničený (SMART). To znamená, že musí byť jasne stanovený, môže byť kvantifikovaný alebo vyjadrený numericky, musí byť dosiahnuteľný v rámci stanovených podmienok, musí byť relevantný pre účel kontroly a musí mať stanovený časový rámec na dosiahnutie.

Význam kontrolného cieľa

Kontrolný cieľ má niekoľko kľúčových významov v kontrolnom manažmente. Po prvé, poskytuje jasné usmernenie pre kontrolu a stanovuje očakávané výsledky. To umožňuje kontrolórskemu tímu vedieť, čo presne sa má kontrolovať a čo sa od kontroly očakáva.

Po druhé, kontrolný cieľ pomáha zabezpečiť konzistenciu a štandardizáciu kontrolných postupov. Všetci členovia kontrolného tímu budú vedieť, aký je hlavný cieľ kontroly a aké kritériá sa majú použiť na posúdenie jej úspechu.

Po tretie, kontrolný cieľ je dôležitým nástrojom na meranie výkonnosti a dosiahnutie optimálnych výsledkov v kontrolnom manažmente. Keď je kontrolný cieľ jasne definovaný a merateľný, je možné ľahšie vyhodnocovať efektívnosť kontrolných činností a rozhodovať o ďalších krokoch.

Záver

Kontrolný cieľ je kľúčovým prvkom v kontrolnom manažmente, ktorý pomáha definovať a merateľne hodnotiť úspech kontrolných činností. Jeho presné stanovenie a dodržiavanie SMART princípov zabezpečuje efektívnosť a účinnosť v oblasti kontroly a dohľadu.

Presné tvrdenie, ktorým sa určuje splnenie kontroly a/alebo zodpovedanie otázky kontroly. Toto môže zahrnúť finančné, pravidelné alebo realizačné otázky.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥