Náležitý kontrolný dôkaz

Náležitý kontrolný dôkaz

Informácia, ktorá sa týka kontrolných cieľov.

Náležitý kontrolný dôkaz je kľúčovým pojmom v oblasti kontrolného manažmentu. Tento termín označuje informáciu, ktorá je relevantná a podstatná pre dosiahnutie kontrolných cieľov. V rámci kontrolného procesu je dôležité zhromaždiť náležité kontrolné dôkazy, ktoré podporia správne hodnotenie kontrolovaného procesu alebo oblasti.

Dôležitosť náležitých kontrolných dôkazov

Náležité kontrolné dôkazy majú niekoľko kľúčových významových hľadísk:

  • Presnosť hodnotenia: Náležité kontrolné dôkazy pomáhajú kontrolórom presne hodnotiť kontrolované procesy a identifikovať potenciálne problémy alebo riziká.
  • Podpora rozhodnutí: Na základe náležitých kontrolných dôkazov je možné vytvoriť odporúčania a rozhodnutia pre organizáciu.
  • Zodpovednosť: Kontrolóri sú zodpovední za správne zhromaždenie a interpretáciu náležitých kontrolných dôkazov.
  • Transparentnosť: Náležité kontrolné dôkazy zabezpečujú transparentnosť a dôveryhodnosť kontrolného procesu.

Typy náležitých kontrolných dôkazov

Náležité kontrolné dôkazy môžu zahŕňať rôzne informácie a dokumenty, vrátane:

  1. Interné dokumenty: Interné záznamy, dokumenty a správy, ktoré sa týkajú kontrolovaných procesov.
  2. Externé dôkazy: Externé informácie a dokumenty, ktoré môžu ovplyvniť kontrolu, ako sú externé audity alebo správy.
  3. Výpovede zamestnancov: Informácie a výpovede od zamestnancov, ktorí sú zapojení do kontrolovaných procesov.
  4. Fyzické dôkazy: Fyzické objekty alebo vzorky, ktoré môžu byť relevantné pre kontrolu.

informácia, ktorá sa týka kontrolných cieľov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥