Medzinárodná organizácia Najvyšších kontrolných úradov

Medzinárodná Organizácia Najvyšších Kontrolných Úradov (INTOSAI): Podpora Verejnej Finančnej Kontroly

Medzinárodná Organizácia Najvyšších Kontrolných Úradov (INTOSAI) je medzinárodný a nezávislý orgán, ktorý má za cieľ podporiť výmenu myšlienok a skúseností medzi Najvyššími kontrolnými úradmi z celého sveta v oblasti verejnej finančnej kontroly.

Úloha INTOSAI

INTOSAI hraje kľúčovú úlohu v podporovaní efektívneho verejného finančného dohľadu a kontrolného manažmentu vo verejnom sektore. Jeho hlavnými cieľmi sú:

  • Podpora Spolupráce: INTOSAI vytvára fórum pre Najvyššie kontrolné úrady na celosvetovej úrovni, kde sa môžu zdieľať skúsenosti, najlepšie postupy a novinky v oblasti finančnej kontroly.
  • Rozvoj Štandardov: Organizácia spolupracuje na vytváraní medzinárodných štandardov a noriem pre verejnú finančnú kontrolu, čo zabezpečuje konzistentnosť a kvalitu práce kontrolných úradov.
  • Posilňovanie Kapacít: INTOSAI podporuje rozvoj kapacít kontrolných úradov na zlepšenie ich schopnosti vykonávať efektívne a transparentné finančné audity.
  • Boj s Korupciou a Zneužívaním Verejných Finančných Prostriedkov: Organizácia sa zaoberá aj otázkami týkajúcimi sa integrity a transparentnosti verejných financií.

Štruktúra INTOSAI

INTOSAI je organizovaná do niekoľkých pracovných skupín a komisií, ktoré sa venujú špecifickým aspektom verejnej finančnej kontroly. Tieto skupiny vypracúvajú usmernenia, odporúčania a riešenia pre rôzne aspekty audítu a dohľadu.

Medzinárodný Vplyv

INTOSAI má významný medzinárodný vplyv na rozvoj a posilnenie kontrolného manažmentu vo verejnom sektore. Spolupracuje s inými medzinárodnými organizáciami a agentúrami, aby podporil transparentnosť, účinnosť a zodpovednosť v správe verejných financií.

V konečnom dôsledku je INTOSAI kľúčovým hráčom v oblasti verejnej finančnej kontroly a auditu na celosvetovej úrovni. Jeho práca prispieva k lepšiemu riadeniu verejných financií, boju proti korupcii a zabezpečeniu dôveryhodnosti verejných inštitúcií vo svete.

(INTOSAI) – Medzinárodný a nezávislý orgán, ktorý vyúsťuje do podpory výmeny ideí a skúseností medzi Najvyššími kontrolnými úradmi v oblasti verejnej finančnej kontroly.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥