Kontrolné normy

Kontrolné normy v kontrolnom manažmente

Kontrolné normy sú neoddeliteľnou súčasťou kontrolného manažmentu a zohrávajú kľúčovú úlohu pri stanovení parametrov a kritérií pre hodnotenie kvality kontrolných výsledkov. Tieto normy poskytujú kontrolórom jasné vedenie a pomáhajú definovať rozsah kontrolných krokov a postupov potrebných na dosiahnutie kontrolného cieľa.

Význam kontrolných noriem

Kontrolné normy majú niekoľko významných aspektov v oblasti kontrolného manažmentu:

  • Definícia štandardov: Kontrolné normy slúžia na stanovenie štandardov, ktoré by mali byť dosiahnuté vo výsledkoch kontroly. Tieto štandardy sú základom pre hodnotenie kvality a spoľahlivosti kontrolných výsledkov.
  • Rozsah kontrolných postupov: Na základe kontrolných noriem je možné presne určiť rozsah kontrolných postupov a krokov, ktoré by mali byť uplatnené pri vykonávaní kontroly. To zabezpečuje jednotnosť a konzistenciu procesov kontroly.
  • Vyhodnocovanie výsledkov: Kontrolné normy slúžia ako kritériá, voči ktorým sa vyhodnocujú kontrolné výsledky. Tým sa kontrolórmi umožňuje objektívne posúdenie kvality a spoľahlivosti výsledkov.

Stanovenie kontrolných noriem

Stanovenie kontrolných noriem je komplexný proces, ktorý zahŕňa niekoľko krokov:

  1. Analýza kontrolného cieľa: Prvým krokom je presné definovanie kontrolného cieľa a toho, čo by malo byť dosiahnuté prostredníctvom kontroly.
  2. Výber kritérií: Na základe kontrolného cieľa sa vyberajú kritériá a parametre, ktoré budú merané a hodnotené.
  3. Štandardizácia: Kontrolné normy musia byť stanovené tak, aby boli jasné, jednoznačné a štandardizované, aby bolo možné ich aplikovať v rôznych kontextoch.
  4. Overenie: Normy by mali byť overené a validované, aby sa zabezpečila ich presnosť a relevantnosť pre kontrolné účely.

Záver

Kontrolné normy sú dôležitým nástrojom v kontrolnom manažmente, ktorým sa definujú kritériá a štandardy pre hodnotenie kvality kontrolných výsledkov. Ich správna stanovenie a aplikácia sú kľúčovými pre dosiahnutie úspechu v kontrolnom procese.

Kontrolné normy poskytujú kontrolórovi minimálne vedenie a pomáhajú vymedziť rozsah kontrolných krokov a postupov, ktoré by mali byť uplatnené na naplnenie kontrolného cieľa. To sú kritériá alebo štandardy, voči ktorým sa vyhodnocuje kvalita kontrolných výsledkov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥