Centrum excelentnosti v oblasti výskumu a vývoja

Centrum excelentnosti v oblasti výskumu a vývoja v kontexte Európskej únie

Centrum excelentnosti v oblasti výskumu a vývoja je významným konceptom v kontexte Európskej únie. Tieto organizácie sú označované ako centrá excelentnosti na základe ich úspešnej účasti v národných programoch pre centrá excelentnosti, ktoré sú schválené na obdobie 10 rokov.

Národný program pre centrá excelentnosti

Národný program pre centrá excelentnosti je iniciatíva, ktorá je zvyčajne schválená vládou príslušnej krajiny. Jeho cieľom je podporovať organizácie v oblasti výskumu a vývoja prostredníctvom projektov, ktoré sú zamerané na riešenie interdisciplinárnych tém. Tieto témy musia byť v súlade s výskumným programom daných organizácií výskumu a vývoja.

Podpora projektov

Organizácie výskumu a vývoja sa môžu uchádzať o podporu z národného programu prostredníctvom projektov. Doba trvania týchto projektov je obmedzená na maximálne 5 rokov. Projektové návrhy sú hodnotené panelom medzinárodne uznávaných odborníkov, ktorí vyberajú projekty na podporu z programu.

Prínosy centier excelentnosti

Centrá excelentnosti v oblasti výskumu a vývoja majú významný prínos v kontexte Európskej únie. Ich účasť v medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci prispieva k posilneniu európskeho výskumného priestoru. Taktiež pomáhajú formovať výskumnú agendu a inovácie v oblasti vedy a technológií v rámci Európy.

Záver

Centrum excelentnosti v oblasti výskumu a vývoja je dôležitým hráčom v európskom výskumnom priestore. Jeho schopnosť podporovať interdisciplinárne projekty a prispievať k inováciám robia z neho kľúčový nástroj na dosahovanie výskumných cieľov a posilňovanie spolupráce medzi krajinami Európskej únie.

Organizácia výskumu a vývoja je označená ako centrum excelentnosti na základe úspešnej účasti v uchádzaní sa o podporu z národného programu pre centrá exceletnosti (ďalej len národný program). Národný program je zvyčajne schválený vládou príslušnej krajiny na 10 rokov a jednotlivé organizácie výskumu a vývoja sa uchádzajú formou projektov o získanie podpory z neho. Cieľ projektu je zameraný na riešenie interdisciplinárnej témy, ktoré zameranie je v súlade s výskumným programom organizácie výskumu a vývoja. Doba trvania projektu je maximálne 5 rokov. Pre výber projektov na podporu z národného programu sa zostavuje panel z medzinárodne uznávaných odborníkov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥