Národné centrum výskumu a vývoja

Definícia pojmu „Národné centrum výskumu a vývoja“

Národné centrum výskumu a vývoja je organizácia alebo inštitúcia, ktorá má za cieľ vykonávať výskum a vývoj v rôznych multidisciplinárnych oblastiach s celospoločenským významom. Jeho hlavným cieľom je produkovať výskumné výsledky a technologické inovácie, ktoré majú pozitívny vplyv na spoločnosť ako celok.

Úloha Národných Centier Výskumu a Vývoja

Národné centrá výskumu a vývoja majú niekoľko dôležitých úloh a funkcií:

  1. Výskum a Vývoj: Ich hlavnou úlohou je vykonávať vedecký výskum a vývoj v rôznych oblastiach, ktoré majú strategický význam pre krajinu a jej hospodárstvo. Tento výskum zahŕňa nielen základný výskum, ale aj aplikovaný výskum s cieľom vytvoriť nové technológie a inovácie.
  2. Využitie Výsledkov: Výsledky výskumu a vývoja, ktoré produkujú, sú využívané v rôznych hospodárskych a spoločenských odvetviach. Tieto výsledky môžu mať vplyv na zlepšenie kvality života občanov, konkurencieschopnosť krajiny a udržateľný rozvoj.
  3. Vzdelávanie a Vzdelávanie Dospelých: Laboratóriá a technické zariadenia národných centier sú často využívané pre potreby vysokoškolského a celoživotného vzdelávania. Týmto spôsobom prispievajú k rozvoju vzdelávania a odborného školenia.

Význam Pre Európsku Úniu

Pre Európsku úniu majú Národné centrá výskumu a vývoja zásadný význam. Pomáhajú posilňovať vedecký a technologický potenciál členských štátov a prispievajú k cieľom Únie týkajúcim sa inovácií a konkurencieschopnosti. Spolupráca medzi rôznymi národnými centrami umožňuje efektívne využívanie zdrojov a zdieľanie know-how.

V závere možno konštatovať, že Národné centrá výskumu a vývoja sú dôležitými hráčmi v oblasti vedy, výskumu a inovácií, ktoré prispievajú k rozvoju spoločnosti a hospodárstva nielen na národnej úrovni, ale aj v rámci Európskej únie.

Národné centrum výskumu a vývoja jeorganizácia, ktorej výsledky výskumu a vývoja majú celospoločenský prínos. Vykonáva výskum a vývoj v multidisciplinárnych oblastiach celospoločenského významu, ktorého výsledky sú využívané vo viacerých hospodárskych alebo spoločenských odvetviach súčasne (napr. v zdravotníctve, pôdohospodárstve, životnom prostredí). Zároveň sú laboratóriá a technické zariadenia národného centra využívané pre potreby vysokoškolského a celoživotného vzdelávania.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥