Európska rada pre výskum

Európska rada pre výskum (ERC): Podpora Inovatívneho Európskeho Výskumu

(ERC) – (European Research Council) – prvá celoeurópska agentúra na financovanie výskumu. Práve vytvorená Európska rada pre výskum, si kladie za cieľ podporovať rizikovejší, ale potenciálne prínosnejší európsky výskum na hraniciach súčasného poznania.

Európska rada pre výskum (ERC), v slovenskom jazyku tiež známa ako Európska rada pre výskum, je dôležitou inštitúciou Európskej únie (EÚ), zameranou na podporu a financovanie výskumu v rámci EÚ. Táto agentúra je zameraná na podporu výskumu na najvyššej úrovni a financuje projekty, ktoré sa pohybujú na hraniciach súčasného poznania.

Poslanie Európskej Rady pre Výskum

Poslaním Európskej rady pre výskum je identifikovať a financovať excelentné výskumné projekty v EÚ, ktoré majú potenciál priniesť inovácie, nové poznatky a významné prínosy pre spoločnosť. ERC sa snaží podporiť rizikovejší, ale potenciálne prínosnejší výskum, ktorý by mohol viesť k objavom a zlepšeniam v rôznych oblastiach.

Financovanie Európskej Rady pre Výskum

ERC poskytuje financovanie výskumným projektom prostredníctvom rôznych grantov a programov. Tieto granty sú určené pre výskumníkov a tímy, ktorí preukážu excelentnú kvalitu a inovačný potenciál svojich projektov. ERC sa snaží podporiť výskum v širokom spektre oblastí, vrátane prírodných vied, technológií, spoločenských vied a humanitných vied.

Význam Európskej Rady pre Výskum

ERC je dôležitým nástrojom na podporu inovácií a výskumu v EÚ. Táto agentúra umožňuje výskumníkom realizovať ambiciózne projekty a presadzovať európsky výskum na medzinárodnej úrovni. Výsledky financovaných projektov môžu mať významný vplyv na spoločnosť a hospodárstvo EÚ.

Európska rada pre výskum je pre EÚ kľúčovým nástrojom na udržiavanie a posilňovanie jej postavenia v oblasti vedy a výskumu. Jej práca prispieva k rozvoju inovačného a konkurencieschopného hospodárstva EÚ a zlepšeniu kvality života občanov.

(ERC) – (European Research Council) – prvá celoeurópska agentúra na financovanie výskumu. Práve vytvorená Európska rada pre výskum, si kladie za cieľ podporovať rizikovejší, ale potenciálne prínosnejší európsky výskum na hraniciach súčasného poznania.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥