Flexikurita

Flexikurita: Inovatívny sociálny koncept v Európskej únii

Koncept podoby sociálneho systému, ktorý v sebe kombinuje flexibilitu (možnosť ľahko najímať nových a prepúšťať nadbytočných pracovníkov) a bezpečnosť (pomoc prepustením pracovníkom rýchlo sa opäť zaradiť do pracovného procesu, napríklad rekvalifikáciou, či aktívnou podporou pri hľadaní zamestnania, a súčasne ich ochrana pred pádom pod hranicu chudoby, či pred sociálnym vylúčením). Koncept sa rozvinul predovšetkým v severských krajinách, najmä v Dánsku, a niekedy býva považovaný za inovatívny sociálny systém, ktorý v sebe obsahuje flexibilitu potrebnú v modernej vedomostnej ekonomike a súčasne sociálne bezpečie pre pracujúcich.

Flexikurita, spojenie slov „flexibilita“ a „zabezpečenie“, predstavuje významný koncept v oblasti pracovného trhu a sociálnej politiky v Európskej únii. Tento článok sa bude venovať tomuto konceptu, jeho významu a implementácii v niektorých severských krajinách, najmä v Dánsku.

Definícia flexikurity

Flexikurita je sociálny model, ktorý sa snaží kombinovať dve kľúčové dimenzie pracovného trhu – flexibilitu a zabezpečenie. Konkrétne, flexibilita sa týka možnosti rýchleho najímania nových pracovníkov a prepúšťania nadbytočných, čo umožňuje prispôsobiť sa meniacim sa ekonomickým podmienkam a dopytu na pracovnú silu. Zabezpečenie sa zasa zaoberá tým, ako pomáha prepusteným pracovníkom rýchlo sa vrátiť do pracovného procesu a zabezpečiť ich ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením.

Flexikurita v praxi: Príklad Dánska

Dánsko je jednou z krajín, kde sa koncept flexikurity úspešne implementoval. Tento model zahŕňa niekoľko kľúčových prvkov:

  • Flexibilné pracovné trhy: Dánsko má flexibilné pracovné trhy, kde je možné rýchlo meniť zamestnancov podľa potreby.
  • Aktívna pracovná politika: Krajina investuje do aktívnej politiky na trhu práce, ktorá zahŕňa rekvalifikáciu, odbornú prípravu a aktívnu podporu pri hľadaní nového zamestnania.
  • Štátna podpora: Prepustení pracovníci majú prístup k sociálnej podpore, ktorá im pomáha udržať sa nad hranicou chudoby.

Vďaka týmto opatreniam dosahuje Dánsko vysokú úroveň zamestnanosti a relatívne nízku nezamestnanosť, pričom zároveň zabezpečuje sociálnu ochranu pre svojich občanov.

Flexikurita v Európskej únii

Koncept flexikurity sa stal dôležitým témou aj v rámci európskej politiky. Európska únia sa snaží podporovať flexikuritu v členských štátoch ako spôsob, ako zvýšiť zamestnanosť a zabezpečiť pracujúcich v rámci dynamických hospodárstiev.

V závere možno povedať, že flexikurita predstavuje inovatívny prístup k sociálnemu zabezpečeniu a trhu práce, ktorý sa snaží kombinovať flexibilitu a zabezpečenie. Jeho úspešná implementácia v niektorých severských krajinách, najmä v Dánsku, ho robí zaujímavým modelom pre iné krajiny a regióny, ktoré sa snažia dosiahnuť rovnováhu medzi trhom práce a sociálnou ochranou.

Koncept podoby sociálneho systému, ktorý v sebe kombinuje flexibilitu (možnosť ľahko najímať nových a prepúšťať nadbytočných pracovníkov) a bezpečnosť (pomoc prepustením pracovníkom rýchlo sa opäť zaradiť do pracovného procesu, napríklad rekvalifikáciou, či aktívnou podporou pri hľadaní zamestnania, a súčasne ich ochrana pred pádom pod hranicu chudoby, či pred sociálnym vylúčením). Koncept sa rozvinul predovšetkým v severských krajinách, najmä v Dánsku, a niekedy býva považovaný za inovatívny sociálny systém, ktorý v sebe obsahuje flexibilitu potrebnú v modernej vedomostnej ekonomike a súčasne sociálne bezpečie pre pracujúcich.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥