Bioprodukt

Bioprodukty ako pilier udržateľnej agrárnej ekonomiky Bioprodukty sú stále viac vyhľadávaným segmentom na potravinovom trhu vďaka ich prínosu pre zdravie spotrebiteľov a životné prostredie. Získavajú …

Biologická ochrana rastlín

Udržateľné prístupy v biologickej ochrane rastlín Biologická ochrana rastlín predstavuje dôležitý aspekt súčasnej agrárnej ekonomiky, ktorý sa zameriava na udržateľné hospodárenie a ochranu plodín. Cieľom …

BIO kvalita

BIO kvalita BIO kvalita je termín, ktorý sa často vyskytuje v súvislosti s potravinami a ich kvalitou. Znamená to, že potraviny označené ako BIO sú …

Welfare

Welfare – Pohoda Zvierat v Agrárnej Ekonomike Pojem Welfare (pohoda) zvierat sa týka životných podmienok hospodárskych zvierat v konvenčnom poľnohospodárstve. Tieto zvieratá sú často chované …

Permakultúra

Permakultúra Permakultúra – filozofický systém, ktorý sa týka celého spôsobu žitia, ale aj praktický návod na usporiadanie ľudských sídiel podľa vzoru prírodných ekosystémov. Človek sa …

Osevné postupy

Osevné postupy v agrárnej ekonómii Osevné postupy predstavujú dôležitý aspekt v poľnohospodárstve a agrárnej ekonómii. Tieto postupy zahŕňajú striedanie rôznych skupín plodín s cieľom zabezpečiť …

Mulčovanie

Význam pojmu „Mulčovanie“ v agrárnej ekonomike Mulčovanie je moderný a udržateľný spôsob pestovania plodín, ktorý sa významne podieľa na optimalizácii poľnohospodárskej produkcie a efektívnom využívaní …

Monokultúra

Monokultúra v agrárnej ekonomike Monokultúra je pojem v oblasti agrárnej ekonomiky, ktorý označuje praktiku nepretržitého, po niekoľko rokov opakovaného pestovania tej istej plodiny na jednom …

Medziplodiny

Význam Medziplodín v Agrárnej Ekonomike Medziplodiny sú dôležitým pojmom v oblasti agrárnej ekonomiky a poľnohospodárstva. Tieto plodiny plnia viaceré významné úlohy v ekosystéme poľnohospodárskej pôdy …

Mangalica

Mangalica – tradičné plemeno ošípanej v agrárnej ekonomike Mangalica je tradičné plemeno ošípanej, ktorá je známa svojou špecifickou povahou a spôsobom života podobným divým svíňam. …

Kontrolný systém v EP

Kontrolný systém v ekologickom poľnohospodárstve (EP) Kontrolný systém v ekologickom poľnohospodárstve (EP) je kľúčovým nástrojom na zabezpečenie dodržiavania zásad ekologického poľnohospodárstva pri pestovaní rastlín, chove …

Konverzia

Konverzia Konverzia – Kým sa pestovateľ môže stať certifikovaným ekologickým poľnohospodárom, musí prejsť tzv. obdobím konverzie, t. j. obdobím prechodu od konvenčného k ekologickému pestovaniu. …