IFOAM

Ifoam – Medzinárodná federácia hnutí organického poľnohospodárstva

IFOAM – International Federation of Organic Agricultural Movements je medzinárodná federácia, ktorá sa zameriava na podporu a rozvoj organického poľnohospodárstva. Bola založená v roku 1972 a sídli v Tholey, Nemecko. Webová stránka organizácie je dostupná na adrese www.ifoam.com.

Ciele a úloha IFOAM

IFOAM má za cieľ podporovať a propagovať organické poľnohospodárstvo po celom svete. Organizácia sa zaoberá rôznymi aspektmi organického poľnohospodárstva, vrátane výskumu, vzdelávania, trhového rozvoja, certifikácie a udržateľného využívania pôdy. Hlavnou úlohou IFOAM je zabezpečiť, aby organické poľnohospodárstvo bolo udržateľné, ekologické a spravodlivé pre všetkých zainteresovaných strán, vrátane poľnohospodárov, spotrebiteľov a životného prostredia.

Podpora trhu s organickými výrobkami

Jedným z dôležitých aspektov činnosti IFOAM je podpora trhu s organickými výrobkami. Organizácia pracuje na zvýšení povedomia o výhodách organických potravín a výrobkov a podporuje rozvoj trhu s týmito výrobkami. Certifikácia a štandardy pre organické výrobky sú tiež dôležitou súčasťou práce IFOAM, čo umožňuje spotrebiteľom rozpoznať a dôverovať organickým výrobkom.

Spolupráca a vplyv IFOAM

IFOAM spolupracuje s mnohými inými organizáciami, vládami a medzinárodnými inštitúciami na celosvetovej úrovni. Organizácia má významný vplyv na rozvoj a reguláciu organického poľnohospodárstva a je hlasom pre poľnohospodárov a producentov organických výrobkov vo svete. Jej práca prispieva k zvyšovaniu povedomia o význame udržateľného a ekologického poľnohospodárstva v kontexte globálneho potravinového systému.

Záver

IFOAM – Medzinárodná federácia hnutí organického poľnohospodárstva, založená v roku 1972, je dôležitou organizáciou v oblasti podpory a rozvoja organického poľnohospodárstva. Jej cieľom je zabezpečiť udržateľné, ekologické a spravodlivé poľnohospodárstvo na celom svete a podporovať rozvoj trhu s organickými výrobkami. Svojím vplyvom a spoluprácou prispieva k formovaniu budúcnosti poľnohospodárstva a potravinového systému.

IFOAM – International Federation of Organic Agricultural Movements – Medzinárodná federácia hnutí organického poľohospodárstva, založená v r. 1972, so sídlom v Tholey v SRN. www. ifoam. com

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥