Welfare

(pohoda) zvierat – Welfare (pohoda) zvierat – Hospodárske zvieratá sa v konvenčnom poľnohospodárstve chovajú vo veľkochovoch, pričom sú držané v klietkach alebo v uzavretých priestranstvách a nemajú tam dostatok miesta, stoja na nevyhovujúcej podlahe, dostávajú nevhodné krmivo (+ rastové hormóny a antibiotiká), odstraňujú sa im zobáky, na jatky sú prepravované na dlhé vzdialenosti a sú zabíjané v strese. Výrazy zaužívané v zahraničí na označenie vhodného chovu zvierat sú: cruelty-free (bez krutosti) a free-range (voľne chované).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *