Muda

Význam pojmu „Muda“ v manažmente

Muda je japonský termín, ktorý sa v oblasti manažmentu používa na označenie plytvania, strát a neužitočnosti v procesoch výroby a riadenia. Tento koncept pochádza z metód japonského manažmentu, konkrétne z princípov známych ako Lean Manufacturing (štíhla výroba), ktoré sa snažia minimalizovať zbytočné náklady a maximalizovať efektívnosť.

7 druhov plytvania (7 zlých Múd)

Manažéri Lean Manufacturing identifikovali 7 druhov plytvania, ktoré sú dôležité pre riadenie a zlepšovanie procesov:

  1. Overproduction (Nadmerná výroba): Vyrobiť viac, než je potrebné alebo skôr, než je požadované zákazníkom, vedie k nadmerným skladom a plytvaniu zdrojmi.
  2. Inventory (Zásoby): Nadmerné skladovanie hotových výrobkov alebo surovín znamená viazaný kapitál a riziko znehodnotenia zásob.
  3. Transportation (Presun): Zbytočné pohyby a presuny produktov alebo materiálov spôsobujú plytvanie časom a energiou.
  4. Waiting (Čakanie): Príliš dlhé prestoje a čakanie medzi jednotlivými krokmi v procese vedú k plytvaniu času a kapacity.
  5. Overprocessing (Nadmerná spracovanie): Vykonávanie nadbytočných operácií alebo krokov v procese pridáva náklady a nepotrebne komplikuje výrobu.
  6. Defects (Vady): Výskyt chýb, vadných výrobkov alebo opráv vedie k dodatočným nákladom a plytvaniu.
  7. Underutilized Employee Skills (Nevyužité zručnosti zamestnancov): Nepoužitie potenciálu a zručností zamestnancov vedie k neefektívnosti a plytvaniu ľudskými zdrojmi.

Záver

Pojem „Muda“ v manažmente sa týka identifikácie a odstránenia plytvania a strát v procesoch. Efektívne riadenie a minimalizácia týchto druhov plytvania vedie k zlepšeniu kvality, zníženiu nákladov a zvýšeniu konkurencieschopnosti organizácie. Preto je dôležité venovať pozornosť princípom Lean Manufacturing a uplatňovať ich vo výrobe a riadení.

Plytvanie, straty, neužitočnosť.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥