Neschválená pohľadávka

Neschválená pohľadávka v kontexte faktoringu

Neschválená pohľadávka je termín v oblasti faktoringu, ktorý označuje pohľadávku, ktorá nespadá do limitu ručenia stanoveného faktoringovou spoločnosťou alebo z iného dôvodu nemôže byť oproti tejto pohľadávke poskytnutá zálohová platba, resp. nebola právoplatne postúpená na faktora. Tento termín sa používa na opis pohľadávok, ktoré nie sú schválené na financovanie alebo odkúpenie faktoringovou spoločnosťou.

Dôvody vzniku neschválených pohľadávok

Neschválené pohľadávky môžu vznikať z rôznych dôvodov a môžu byť výsledkom komplexných faktorov v oblasti obchodu a financií. Niektoré hlavné dôvody zahŕňajú:

  • Nedostatočná kvalita pohľadávky: Faktoringová spoločnosť môže odmietnuť schváliť pohľadávku, ak nie je dostatočne kvalitná alebo má sporné prvky, ktoré by mohli ohroziť platnosť pohľadávky.
  • Prekročenie limitu ručenia: Faktoringové spoločnosti stanovujú limity ručenia pre svojich klientov, čo predstavuje maximálnu sumu, ktorú môžu poskytnúť vo forme zálohovej platby. Pohľadávky, ktoré prekračujú tieto limity, môžu byť označené ako neschválené.
  • Nezrovnalosti v dokumentoch: Ak sú dokumenty spojené s pohľadávkou nekompletné, nepresné alebo nepodrobne overiteľné, môže to viesť k odmietnutiu pohľadávky faktoringovou spoločnosťou.
  • Špecifické obchodné podmienky: Niekedy faktoringové spoločnosti môžu mať špecifické obchodné podmienky, ktoré pohľadávky s určitými vlastnosťami nemôžu spĺňať.

Právne a finančné dôsledky

Neschválené pohľadávky môžu mať rôzne právne a finančné dôsledky pre predávajúceho a klienta faktoringovej spoločnosti:

  • Platnosť pohľadávky: Ak je pohľadávka označená ako neschválená, nemusí byť zahrnutá do faktoringovej dohody, čo znamená, že predávajúci zodpovedá za jej vymáhanie.
  • Finančné prostriedky: Klient nemusí dostať zálohovú platbu za neschválené pohľadávky, čo môže ovplyvniť jeho likviditu a finančnú situáciu.
  • Overovanie pohľadávky: Predávajúci môže byť povinný dokázať platnosť neschválenej pohľadávky a môže byť potrebné vykonať dodatočné overovacie kroky.

Záver

Neschválené pohľadávky predstavujú výzvu pre predávajúcich a faktoringové spoločnosti v oblasti financovania pohľadávok. Je dôležité starostlivo kontrolovať a hodnotiť pohľadávky a komunikovať s klientmi ohľadom ich platby. Faktoring môže byť užitočným nástrojom na riešenie neschválených pohľadávok a zabezpečenie plynulosti finančných tokov pre firmu. Dôkladná analýza a správne riadenie pohľadávok sú kľúčovými kroky pre úspešné financovanie pohľadávok a minimalizáciu rizika.

Non-Approved Account Receivable (neschválená pohľadávka) – pohľadávka, ktorá nespadá do limitu ručenia stanoveného faktoringovou spoločnosťou alebo z iného dôvodu nemôže byť oproti tejto pohľadávke poskytnutá zálohová platba, resp. nebola právoplatne postúpená na faktora. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Non-Approved Account Receivable.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥