Euribid

Euribid – Euro Interbank Bid Rate

euribid, čo je skratka pre Euro Interbank Bid Rate, je medzibanková referenčná úroková sadzba, ktorá sa vypočítava na základe priemerných úrokových sadzieb, ktoré banky ponúkajú za vklady peňažných zdrojov iných bánk na medzibankovom trhu v mene euro. Táto sadzba je upravovaná na dennej báze.

euribid je dôležitým ukazovateľom v oblasti financií a bankovníctva, pretože odráža úrokové podmienky na medzibankovom trhu v eurozóne. Táto referenčná sadzba má vplyv na množstvo finančných operácií a obchodných dohôd medzi bankami.

Výpočet euribid

Výpočet euribidu je zložitý proces, ktorý zahŕňa nasledovné kroky:

  1. Zber údajov: Banky zisťujú úrokové sadzby, ktoré ponúkajú za vklady iných bánk na medzibankovom trhu.
  2. Výpočet priemeru: Priemerná úroková sadzba sa vypočíta z týchto zozbieraných údajov.
  3. Upravenie na dennej báze: euribid sa denne aktualizuje na základe nových údajov a zmien na trhu.

Úloha euribidu v ekonomike

euribid má niekoľko dôležitých úloh v ekonomike:

  • Referenčná sadzba: Je používaný ako referenčný bod pri stanovovaní úrokových sadzieb pre rôzne finančné produkty, ako sú hypotéky, úvery a termínované vklady.
  • Meranie trhovej dôveryhodnosti: Úroveň euribidu odráža dôveru, ktorú banky majú voči sebe navzájom a môže slúžiť ako indikátor trhovej stabílnosti.
  • Riaditeľské rozhodnutia: Banky a finančné inštitúcie používajú euribid na riadenie svojich úrokových rizík a na plánovanie svojich investičných a pôžičných stratégií.

Záver

euribid, alebo Euro Interbank Bid Rate, je dôležitým ukazovateľom v oblasti financií a bankovníctva. Je to medzibanková referenčná úroková sadzba, ktorá odráža úrokové podmienky na medzibankovom trhu v eurozóne. Jej výpočet a denné upravovanie sú kľúčovými pre množstvo finančných operácií a obchodných dohôd medzi bankami a majú významný vplyv na ekonomiku a finančné trhy.

Euro Interbank Bid Rate – je medzibanková referenčná úroková sadzba, ktorá je vypočítaná na základe priemerných úrokových sadzieb, ktoré banky ponúkajú za vklady peňažných zdrojov iných bánk na medzibankovom trhu v mene euro. Upravovaná je na dennej báze.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥