Margin call

Margin Call: Výzva k Doplneniu Marže, Zálohy, Depozitu

Margin Call, často nazývaná „výzva k doplneniu marže,“ je kľúčovým pojmom v oblasti investovania a obchodovania s cennými papiermi. Tento článok sa zameriava na význam Margin Call a jeho význam pre investorov a obchodníkov na finančných trhoch.

Definícia Margin Call

Margin Call je označenie pre situáciu, keď maklér alebo investičná firma vyzve svojho klienta, aby doplnil svoju maržu alebo zálohu na svojom obchodnom účte. Táto výzva sa uskutočňuje v prípade, že hodnota aktív na účte klienta klesne na úroveň, kde už nedostačuje na pokrytie potrebných maržových požiadaviek alebo minimálnej zálohy. Margin Call sa často deje v prípade, keď trh klesne a hodnota cenných papierov na účte klienta klesne pod určitý kritický bod.

Dôsledky Margin Call

Margin Call môže mať vážne dôsledky pre investora. Ak klient nedoplní dostatočnú maržu alebo zálohu do stanoveného termínu, maklér môže začať likvidovať časť alebo všetky pozície klienta na trhu, aby pokryl svoje potrebné maržové požiadavky. Toto môže viesť k výrazným stratám pre klienta až po stratu celého investičného kapitálu.

Prevencia Margin Call

Preventívne opatrenia sú dôležité na minimalizovanie rizika Margin Call. Investor by mal dôkladne sledovať svoje obchodné účty, mať jasné plány riadenia rizika a byť si vedomý svojich maržových požiadaviek. Dôležité je aj pochopiť, že obchodovanie s maržou prináša vyššie potenciálne zisky, ale aj vyššie riziko.

Záver

Margin Call je dôležitým pojmom v oblasti investovania, ktorý má významný vplyv na investorov a obchodníkov na finančných trhoch. Je dôležité byť obozretný a dobre informovaný o svojich maržových požiadavkách a riadiť svoje riziko pri obchodovaní s maržou. Prevencia Margin Call je kľúčom k zachovaniu finančnej stability pri investovaní.

výzva k doplneniu marže, zálohy, depozitu

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥