Medzinárodné akciové fondy

Medzinárodné Akciové Fondy: Diverzifikovaná Investícia do Svetového Trhu

Medzinárodné akciové fondy sú špeciálnym typom investičných fondov, ktorých portfólio zahrňuje akcie zahraničných firiem. Tieto fondy poskytujú investorom príležitosť diverzifikovať svoje portfólio a investovať do globálneho trhu. Ich charakteristickým rysom je, že aspoň 40 % aktív v portfóliu je zastúpených v akciách zahraničných spoločností.

Rozdelenie Medzinárodných Akciových Fondov

Medzinárodné akciové fondy sa ďalej delia na niekoľko podkategórií, pričom každá z nich má svoje špecifické investičné ciele:

  • Fondy Európskych Akcií: Tieto fondy musia mať v portfóliu minimálne 75 % európskych akcií. Ich cieľom je investovať do európskeho akciového trhu a profitovať z výkonnosti európskych spoločností.
  • Fondy Japonských Akcií: S minimálne 75 % japonských akcií v portfóliu, tieto fondy sa špecializujú na japonský trh a sledujú vývoj japonských firiem.
  • Fondy Latinskoamerických Akcií: S minimálne 75 % latinskoamerických akcií v portfóliu, tieto fondy investujú do trhu v Latinskej Amerike.
  • Diverzifikované Fondy Akcií Tichooceánskeho Regiónu: Tieto fondy musia mať aspoň 65 % akcií z Tichooceánskeho regiónu, pričom minimálne 10 % z toho sú japonské akcie.
  • Akciové Fondy Ázijsko-Tichooceánskeho Regiónu (okrem Japonska): Tieto fondy sa zameriavajú na akcie krajín Tichooceánskeho regiónu okrem Japonska, pričom minimálne 10 % portfólia tvoria akcie japonských spoločností.
  • Diverzifikované Fondy Novovznikajúcich Trhov: Tieto fondy musia mať minimálne 50 % akcií z rozvíjajúcich sa trhov, čo zahŕňa rýchlo rastúce ekonomiky.
  • Zahraničné Fondy: Tieto fondy majú v portfóliu maximálne 10 % amerických akcií a sú zamerané na medzinárodný trh mimo Spojených štátov.
  • Globálne Fondy: Tieto medzinárodné fondy majú viac ako 10 % amerických akcií v portfóliu a investujú globálne, zahŕňajúc trhy v USA i inde vo svete.
  • Medzinárodné Hybridné Fondy: Tieto fondy kombinujú akcie a obligácie, pričom minimálne 20 % portfólia tvoria akcie a aspoň 40 % akcií a obligácií sú zahraničné.

Výhody a Riziká

Medzinárodné akciové fondy ponúkajú investorom viacero výhod, vrátane možnosti diverzifikovať portfólio a investovať do rôznych trhov po celom svete. To môže pomôcť zmierniť riziko spojené s výkonnosťou jednotlivých trhov alebo krajín.

Na druhej strane, medzinárodné fondy sú tiež vystavené menovým rizikám, politickým nestabilitám a fluktuáciám devízových kurzov, čo môže ovplyvniť výnosy. Okrem toho môžu mať vyššie náklady na správu a poplatky v porovnaní s domácimi fondmi.

Pri investovaní do medzinárodných akciových fondov je dôležité mať na pamäti tieto výhody a riziká a starostlivo zvážiť svoje investičné ciele a toleranciu voči riziku. Diversifikácia portfólia cez medzinárodné fondy môže byť užitočným nástrojom pre dlhodobých investorov, ktorí hľadajú príležitosti na rast a dlhodobý zisk na medzinárodnej úrovni.

Akciové fondy, ktorých 40 % aktív je zastúpených akciami zahraničných firiem. Tento podiel sa prepočítava za posledné tri roky. Táto kategória sa rozdeľuje na tri podkategórie: Fondy európskych akcií: nie menej ako 75 % európskych akcií. Fondy japonských akcií: nie menej ako 75 % japonských akcií. Fondy latinskoamerických akcií: nie menej ako 75 % latinskoamerických akcií. Diverzifikované fondy akcií Tichooceánskeho regiónu: nie menej ako 65 % akcií Tichooceánskeho regiónu; z nich nie menej ako 10 % japonských akcií. Akciové fondy Ázijsko-tichooceánskeho regiónu, okrem Japonska: nie menej ako 75 % akcií krajín Tichooceánskeho regiónu, pričom z nich nie menej ako 10 % akcií japonských firiem. Diverzifikované fondy novovznikajúcich trhov: nie menej ako 50 % akcií rozvíjajúcich sa trhov. Zahraničné fondy: medzinárodné fondy, v portfóliách ktorých je nie viac ako 10 % amerických akcií. Globálne fondy: medzinárodné fondy, v portfóliách ktorých je viac ako 10 % amerických akcií. Medzinárodné hybridné fondy: fondy, v ktorých portfóliách majú akcie viac ako 20 % podiel, je ich však menej ako 70 %, pričom 40 % akcií a obligácií sú zahraničné. Anglický ekvivalent tohto výrazu je International-Stock Funds.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥