Limit order

Čo je príkaz s cenovým limitom

Príkaz s cenovým limitom, známy aj ako limit order, je nástroj používaný v oblasti investovania, ktorý umožňuje investorom kupovať alebo predávať cenné papiere za špecifikovanú cenu alebo lepšiu. Tento typ príkazu je základným nástrojom na trhoch s cennými papiermi a ponúka investorom viac kontroly nad cenou transakcie ako pri trhových príkazoch.

Ako funguje príkaz s cenovým limitom

Keď investor zadá príkaz s cenovým limitom, určí maximálnu cenu, za ktorú je ochotný kúpiť cenný papier, alebo minimálnu cenu, za ktorú je ochotný predať. Tento príkaz zostáva aktívny na burze až do jeho vyplnenia alebo zrušenia. Ak trhová cena dosiahne alebo prekročí stanovený limit, príkaz sa aktivuje a realizuje sa za cenu blízku alebo rovnakú ako limitná cena.

Výhody a nevýhody

Medzi hlavné výhody príkazu s cenovým limitom patrí kontrola nad cenou a možnosť plánovania stratégií nákupu a predaja. Nevýhodou je, že príkaz nemusí byť vždy vyplnený, najmä v prípade, že trhové ceny sa výrazne líšia od limitnej ceny, alebo ak je trh málo likvidný.

Aplikácia v praxi

V praxi sú príkazy s cenovým limitom často používané pri obchodovaní s akciami, dlhopismi a inými cennými papiermi. Investori ich môžu používať na zabezpečenie nákupu alebo predaja za ceny, ktoré presne zodpovedajú ich investičným cieľom a rizikovému profilu.

Záver

Príkazy s cenovým limitom sú základným nástrojom v portfóliu každého investora. Ich správne použitie môže výrazne prispieť k úspešnej realizácii investičných stratégií a môže pomôcť chrániť investora pred nepredvídateľnými trhovými výkyvmi.

príkaz s cenovým limitom.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥