Marža lízingovej spoločnosti

Marža Lízingovej Spoločnosti: Zvýšenie nad Obstarávacou Cenou

Marža lízingovej spoločnosti je dôležitým pojmom v oblasti lízingu, ktorý vyjadruje zvýšenie, ktoré je uplatnené v priebehu lízingovej operácie prenajímateľom voči lízingovému nájomcovi nad obstarávaciu cenu lízingu. Tento článok sa zameriava na význam marže lízingovej spoločnosti, jej účel a význam v rámci lízingových transakcií.

Definícia Marže Lízingovej Spoločnosti

Marža lízingovej spoločnosti je rozdiel medzi obstarávacou cenou aktíva, ktoré je predmetom lízingovej operácie, a celkovými nákladmi spojenými s touto operáciou. Tento rozdiel sa pripočítava k cene, ktorú lízingový nájomca platí počas trvania lízingu. Marža slúži na pokrytie nákladov, ktoré má lízingová spoločnosť v súvislosti s poskytovaním lízingových služieb, a na získanie zisku z tejto operácie.

Účel a Význam Marže Lízingovej Spoločnosti

Marža lízingovej spoločnosti má niekoľko dôležitých účelov a významov:

  • Pokrytie Nákladov: Marža slúži na krytie nákladov spojených s lízingovou operáciou, vrátane nákladov na financovanie aktíva, administratívnych nákladov a ďalších nákladov.
  • Získanie Zisku: Lízingová spoločnosť očakáva, že marža jej umožní získavať zisk z lízingových transakcií.
  • Rizikový Faktor: Marža môže slúžiť aj ako krytie pre riziko, ktoré lízingová spoločnosť preberá tým, že poskytuje financovanie prenajímateľovi.

Výpočet Marže Lízingovej Spoločnosti

Marža lízingovej spoločnosti je bežne vypočítaná ako percento z obstarávacej ceny aktíva. Presný spôsob výpočtu môže závisieť od konkrétnej lízingovej spoločnosti a podmienok lízingovej zmluvy. Zvyčajne sa vyjadruje ako pevný percentuálny poplatok alebo ako peňažná suma.

Záver

Marža lízingovej spoločnosti je dôležitým faktorom v lízingovom priemysle, ktorý ovplyvňuje náklady a zisky prenajímateľa a lízingového nájomcu. Je to spôsob, ako lízingové spoločnosti kryjú svoje náklady, získavajú zisk a zvládajú riziko v rámci lízingových operácií.

vyjadruje zvýšenie uplatnené v priebehu lízingovej operácie prenajímateľom voči lízingovému nájomcovi nad obstarávaciu cenu lízingu. Lízingová spoločnosť ňou pokrýva jednak svoje vlastné náklady, jednak zakalkulovaný zisk z lízingovej operácie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥