Lízingové navýšenie

Rozdiel medzi obstarávacou cenou predmetu lízingu a celkovou cenou lízingu

Lízing je ekonomickým pojmom, ktorý sa týka financovania nákupu majetku. Jednou z dôležitých aspektov lízingu je „lízingové navýšenie“, ktoré predstavuje rozdiel medzi obstarávacou cenou predmetu lízingu a celkovou cenou lízingu.

Obstarávacia cena predstavuje pôvodnú cenovku, za ktorú by ste mohli kúpiť predmet lízingu priamo od predajcu. Táto cena je často nazývaná aj ako „kúpna cena“.

Celková cena lízingu zahŕňa obstarávaciu cenu a ďalšie náklady a poplatky spojené s lízingom. Medzi tieto náklady môžu patriť:

  • Úroky: Lízingová spoločnosť často účtuje úroky za financovanie predmetu lízingu.
  • Poplatky za správu a poistenie: Niektoré lízingové zmluvy obsahujú poplatky za správu zmluvy alebo poistenie majetku.
  • Ďalšie poplatky: Môžu tu byť ďalšie poplatky, ako napríklad poplatok za prevod vlastníctva alebo poplatok za predčasné splatenie.

Lízingové navýšenie je teda rozdiel medzi obstarávacou cenou predmetu lízingu a celkovou cenou lízingu a predstavuje dodatočné náklady, ktoré musí lízujúci zaplatiť okrem samotnej obstarávacej ceny. Tieto náklady môžu výrazne ovplyvniť atraktivitu lízingu ako spôsobu financovania.

Je dôležité porovnať rôzne ponuky na lízing a zohľadniť lízingové navýšenie pri rozhodovaní o tom, či je lízing vhodnou voľbou pre konkrétny nákup. Nielen obstarávacia cena, ale aj celková cena lízingu môžu mať významný vplyv na náklady a finančné záväzky spojené s lízingom.

rozdiel medzi obstarávacou cenou predmetu lízingu a celkovou cenou lízingu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥