Lízing

Lízing ako alternatíva financovania

Lízing, známy v angličtine ako leasing, je populárnou formou financovania, ktorá umožňuje nájomcom (zákazníkom) využívať rôzne druhy majetku bez nutnosti jeho okamžitého odkúpenia. Lízingová zmluva, uzatvorená medzi nájomcom a prenajímateľom (lízingovou spoločnosťou), poskytuje nájomcovi možnosť využívať predmet lízingu počas určitej doby, pričom na jej konci má možnosť predmet odkúpiť za zostatkovú cenu.

Druhy lízingu

Lízingové zmluvy môžu byť rôzneho typu, vrátane operačného lízingu, finančného lízingu alebo spätného lízingu. Rozdiel medzi nimi spočíva v dĺžke trvania lízingovej zmluvy, možnostiach na jej konci a v tom, ako sa lízingové platby zohľadňujú v účtovníctve a daňových záznamoch nájomcu.

Výhody lízingu

Lízing poskytuje nájomcom flexibilitu a umožňuje im využívať majetok bez nutnosti jeho plnej investície. Je to výhodné najmä pre firmy, ktoré potrebujú vysoko hodnotné aktíva ako vozidlá, stroje alebo technológie, ale nechcú alebo nemôžu investovať veľké sumy peňazí na ich nákup.

Daňové a účtovné aspekty lízingu

V mnohých jurisdikciách ponúka lízing daňové a účtovné výhody. Lízingové platby sa často považujú za prevádzkové náklady a môžu byť odpočítané od základu dane. Toto robí lízing atraktívnym pre podnikateľské subjekty hľadajúce efektívne spôsoby, ako znížiť svoje daňové záväzky.

Lízing vo svetle právnych predpisov

Právne aspekty lízingu sú riadené zmluvnými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi. Je dôležité, aby obidve strany zmluvy dôkladne pochopili svoje práva a povinnosti, aby sa predišlo budúcim sporom alebo nedorozumeniam.

Záver

Lízing predstavuje dôležitý nástroj financovania a manažmentu majetku v modernom obchodnom svete. Jeho flexibilita a finančné výhody ho robia atraktívnou voľbou pre mnohé podniky a jednotlivcov, ktorí hľadajú efektívne riešenia pre správu svojho majetku.

Leasing v angličtine znamená prenájom. Teda lízingová zmluva je vlastne zmluva medzi nájomcom (zákazníkom) a prenajímateľom (lízingovou spoločnosťou) s tým, že po uplynutí doby, na ktorú bola lízingová zmluva uzatvorená, má nájomca prednostné právo na odkúpenie predmetu lízingu za zostatkovú cenu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥