Deň expirácie

Deň expirácie a jeho význam v obchodovaní s menovými opciami

Deň expirácie je kľúčovým pojmom vo svete financií, najmä v oblasti obchodovania s opciami. V prípade európskych menových opcií označuje tento deň moment, kedy má kupujúci opcie právo realizovať svoje opčné právo, teda uplatniť opciu. Tento dátum predstavuje konečný termín, do ktorého môže držiteľ opcie vykonať alebo nevykonať svoje právo na kúpu alebo predaj menového aktíva za vopred dohodnutú cenu.

Charakteristika dňa expirácie európskych opcií

V rámci európskych opcií sa deň expirácie líši od amerických opcií. Kým americké opcie môžu byť realizované kedykoľvek pred dňom expirácie, európske opcie môžu byť realizované iba na deň expirácie. Tento rozdiel má významný vplyv na stratégie obchodovania a hodnotenie rizík.

Význam dňa expirácie pre investora

Pre investora je deň expirácie dôležitým faktorom pri rozhodovaní o nákupe alebo predaji opcie. Musí zvážiť viacero faktorov, ako sú aktuálna trhová cena bázického aktíva, očakávané trhové pohyby a časový horizont do dňa expirácie, aby určil potenciálnu výhodnosť investície.

Stratégie obchodovania a deň expirácie

Deň expirácie ovplyvňuje rôzne obchodné stratégie. Investori musia monitorovať pohyby trhu a rozhodnúť, či realizujú opciu, predajú ju alebo nechajú expirovať. Stratégie môžu zahŕňať zabezpečovacie obchody, spekulatívne pozície alebo kombináciu oboch.

Deň expirácie a jeho dopad na trhové pohyby

V období blížiaceho sa dňa expirácie môže dôjsť na trhoch k zvýšenej volatilite, pretože mnoho obchodníkov uzatvára alebo upravuje svoje pozície. Tento fenomén vyžaduje od investorov zvýšenú pozornosť a schopnosť rýchlo reagovať na trhové zmeny.

V prípade európskej opcie dátum, kedy má kupujúci menovej opcie právo realizovať menovú opciu, čiže deň realizácie opčného práva.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥