Demokracia

Demokracia je starogrécke slovo a znamená vládu ľudu. Znamená to omnoho viac, než voľby zástupcov. Demokracia znamená tiež možnosť zúčastňovať sa spoločenského diania s rovnakými právami ako ostatní. Účasťou sa rozumie zapojenie do činnosti v občianskych združeniach a prístup k rozhodovaniu. Demokracia zahrňuje načúvanie názorom menšiny, i keď má väčšina odlišnú mienku. Znamená to schopnosť jednania a dosiahnutie kompromisu pre dobro druhých.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *