Debetná karta

Debetná karta: Neoddeliteľná súčasť moderného bankovníctva

Debetná karta predstavuje základný nástroj pre prístup k vlastným finančným prostriedkom uloženým na bežnom účte v banke. Je to najčastejší typ platobnej karty využívanej klientmi slovenských bánk, ktorý umožňuje okamžitý prístup k peniazom na účte a ich využitie na platby v obchodoch alebo výbery z bankomatov.

Funkcie a využitie debetnej karty

Debetná karta umožňuje držiteľovi kartu používať na platby v obchodoch, na internete alebo na výbery hotovosti z bankomatov. Pri každom použití karty sa suma odpíše z disponibilného zostatku na priradenom bežnom účte, čo znamená, že klient využíva výhradne vlastné finančné prostriedky.

Vydávanie a druhy debetných kariet

Debetné karty sú štandardnou súčasťou bežných účtov v bankách. Majiteľ bežného účtu môže požiadať o vydanie jednej alebo viacerých debetných kariet. Existujú rôzne typy debetných kariet, vrátane tých s domácou alebo medzinárodnou platnosťou, elektronických alebo embosovaných kariet.

Limity a poplatky spojené s debetnou kartou

Debetné karty môžu mať nastavené denné alebo mesačné limity na platby a výbery. Tieto limity môžu byť upravené na základe dohody s bankou. Poplatky za vedenie karty sa líšia v závislosti od typu karty a banky, pričom môžu byť účtované mesačne alebo ročne.

Zabezpečenie a budúci vývoj debetných kariet

Súčasné debetné karty obsahujú čipovú technológiu, ktorá zvyšuje bezpečnosť transakcií. Vývoj v oblasti digitálnych platieb a technológie môže v budúcnosti priniesť ďalšie inovácie v používaní a funkciách debetných kariet.

Debetná platobná karta umožňuje okamžitý prístup k vlastným peniazom na účte klienta a preto môže byť vydaná len k bežnému účtu. Ide o najčastejší typ platobných kariet vyskytujúci sa v peňaženkách klientov slovenských bánk. Pri platbe debetnou kartou v obchode alebo pri výbere z bankomatu používa klient banky vždy iba vlastné peniaze (pokiaľ nemá poskytnuté povolené prečerpanie na bežnom účte). Keď teda platíme debetnou kartou, alebo ňou vyberáme peniaze z bankomatu, znižuje sa nám stav na našom účte, ku ktorému je karta vystavená. Pri používaní debetnej karty môžeme použiť peniaze maximálne do výšky disponibilného zostatku na našom účte. Ako získať debebetnú kartu? Debetná platobná karta je dnes štandardnou súčasťou bežného účtu a býva automaticky poskytovaná pri jeho založení. Majiteľ bežného účtu môže požiadať o vydanie ďalších kariet k tomuto účtu. Podmienky vydávania, používania a zrušenia debetnej paltobnej karty sú uvedené v obchodných odmienkach banky. Aké druhy debetných kariet existujú? Debetná karta môže mať domácu, ale aj medzinárodnú platnosť (t. j dá sa ňou platiť alebo uskutočňovať výbery doma aj v zahraničí) a závisí to od druhu karty a od inštitúcie, ktorá túto kartu vydala. Štandardne debetné karty slovenských bánk sú elektornické (t. j. informácie o karte sú uložené na čipe a/ alebona magnetickom prúžku), čo znamená, že sa dajú použiť pri výbere z bankoamtov a pri platbách v POS termináloch. Debetné karty možu byť naviac aj embosované, keď majú na povrchu vystupujúce reliefné písmo, aby sa dali použiť pri platbe napr. na imprinteroch. Väčšina kariet vydávaných bankami na Slovensku má medzinárodnú platnosť, je elektornická a má magnetický prúžok spolu s čipom. V menšej miere banky vydávajú debetné karty bez čipu, alebo embosované. Od roku 2010 všetky platobné karty (nielen debetné) budú musieť obsahovať len čipovú technológiu. Má debetná karta nejaké limity? Denné platby a výbery z bankomatov môžu byť pri debetnej karte obmedzené limitom výberu alebo paltby z tejto karty. Existujú denné, mesačné limity, limity na platbu na internete a pod. Výška limitu závisí od individuálnej dohody klienta s bankou a je možné ju kedykoľvek zmeniť. Poplatky spojené s debetnou kartou S vydaním debetnej karty nie je obvykle spojený žiadny poplatok. Poplatky sa skôr vzťahujú na vedenie karty. Poplatky za vedenie karty môžu byť ročné (strhnú sa z účtu raz za rok) alebo mesačné (strhávajú sa z účtu pravidelne na konci každého mesiaca). Výška tohto poplatku závisí od druhu karty (elektronické karty sú lacnejšie ako embosované), triedy, respektíve prestíže karty (je rozdiel, či máme napr. zlatú kartu alebo štandardnú), od druhu účtu, ktorý si v banke zriadime. Tento poplatok sa pohybuje od nula do niekoľko sto korún ročne. Platba kartou môže a nemusí byť spoplatnená, opäť to závisí od druhu karty a účtu, ktorý máme v banke zriadený. Výbery z bankomatov sú tiež spoplatnené rôzne. Väčšinou je poplatok výberu z bankomatu banky, v ktorej máme účet zriadený, nulový alebo nízky (3 – 6 korún). Pri výbere z bankomatov iných bánk výška poplatkov znova závisí od druhu účtu a od banky, v ktorej máme účet ale môžu dosiahnuť výšku aj viac ako štyridsať korún za jeden výber. Pokiaľ máme medzinárodnú kartu, jej použitie v zahraničí je tiež spoplatnené a výška poplatku znova závisí od druhu karty a od banky, v ktorej máme účet zriadený.

Debetná platobná karta umožňuje okamžitý prístup k vlastným peniazom na bežnom účte. Debetná platobnej karta môže byť vydaná len k bežnému účtu, nemôže teda existovať bez bežného účtu. Pri platbe debetnou kartou v obchode alebo pri výbere z bankomatu používa klient banky vždy iba vlastné peniaze. Najviac môže vybrať peniaze do výšky disponibilného zostatku.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥