Cieľ 2

Cieľ 2 – Podpora Hospodárskej a Spoločenskej Premeny Regiónov

Podpora hospodárskej a spoločenskej premeny oblastí, ktoré čelia štrukturálnym ťažkostiam. V rámci tohto Cieľa sú podporované oblasti prechádzajúce spoločensko-hospodárskymi zmenami v odvetviach priemyslu a služieb, upadajúce vidiecke oblasti, mestské oblasti nachádzajúce sa v ťažkostiach a krízou postihnuté oblasti závislé na rybolove.

Cieľ 2 je kľúčovým prvkom politiky súdržnosti EÚ, ktorý sa zameriava na regióny, ktoré čelia rôznym štrukturálnym problémom a potrebujú podporu na dosiahnutie hospodárskej a spoločenskej premeny. Štrukturálne fondy môžu v týchto regiónoch poskytnúť finančné prostriedky do výšky 50% celkových nákladov na realizáciu opatrenia.

Na Slovensku patria medzi regióny spadajúce pod Cieľ 2 vybrané oblasti Bratislavského kraja. Tieto oblasti majú možnosť využiť štrukturálne fondy EÚ na podporu projektov, ktoré prispievajú k hospodárskej a spoločenskej premeny v týchto regiónoch.

Financovanie projektov v rámci Cieľa 2 sa uskutočňuje prostredníctvom tzv. Jednotného programového dokumentu a za jeho vypracovanie a plnenie zodpovedá Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Podpora hospodárskej a spoločenskej premeny oblastí, ktoré čelia štrukturálnym ťažkostiam. V rámci tohto Cieľa sú podporované oblasti prechádzajúce spoločensko-hospodárskymi zmenami v odvetviach priemyslu a služieb, upadajúce vidiecke oblasti, mestské oblasti nachádzajúce sa v ťažkostiach a krízou postihnuté oblasti závislé na rybolove. V týchto regiónoch môžu štrukturálne fondy poskytnúť finančné prostriedky do výšky 50% celkových nákladov na realizáciu opatrenia. Spadajúce regióny Slovenska: vybrané oblasti Bratislavského kraja. Financovanie sa uskutoční prostredníctvom tzv. Jednotného programového dokumentu a za jeho vypracovanie a plnenie zodpovedá Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥