Cieľ 3

Cieľ 3 – Podpora Prispôsobovania a Modernizácie Vzdelávania, Školenia a Zamestnanosti

Podpora prispôsobovania a modernizácie politík a systémov vzdelávania, školenia a zamestnanosti. Realizovaním tohto cieľa sú finančne podporované aktivity v oblastiach, na ktoré sa nevzťahuje Cieľ 1 a je orientovaný v prospech rozvoja ľudských zdrojov v každom členskom štáte.

Cieľ 3 je kľúčovým prvkom politiky súdržnosti EÚ, ktorý sa zameriava na podporu vzdelávania, školenia a zamestnanosti. Finančné prostriedky v rámci tohto cieľa sú určené na modernizáciu a prispôsobovanie politík a systémov v týchto oblastiach s cieľom zlepšiť kvalitu života obyvateľov členských štátov.

Na Slovensku patria medzi regióny spadajúce pod Cieľ 3 územie Bratislavského kraja. V týchto regiónoch sa budú realizovať projekty a aktivity zamerané na rozvoj ľudských zdrojov a zlepšenie prístupu k vzdelávaniu, školeniu a zamestnanosti.

Financovanie projektov v rámci Cieľa 3 sa uskutočňuje prostredníctvom jednotných programových dokumentov a za ich vypracovanie a plnenie zodpovedá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Podpora prispôsobovania a modernizácia politík a systémov vzdelávania, školenia a zamestnanosti. Realizovaním tohto cieľa sú finančne podporované aktivity v oblastiach, na ktoré sa nevzťahuje Cieľ 1 a je orientovaný v prospech rozvoja ľudských zdrojov v každom členskom štáte. Spadajúce regióny Slovenska: územie Bratislavského kraja aza vypracovanie a plnenie zodpovedá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥