životný cyklus výrobku

Pojem životný cyklus výrobku je spojený s nástrojom na hodnotenie životného cyklu LCA (Life Cycle Assesment). Životný cyklus výrobku môžeme nazývať aj cyklus od kolísky po hrob. Skúma environmentálne aspekty a vplyvy výrobku počas celého jeho životného cyklu. To znamená od získavania surovín, ktoré sú potrebné na výrobu výrobku, cez výrobu a vplyvy výroby na životné prostredie, ďalej cez realizáciu výrobku (používanie) a ukončenie životného cyklu výrobku, to znamená zneškodňovanie odpadov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *