útvar logistiky

útvar v podnikovej organizačnej štruktúre, poverený koordináciou, synchronizáciou a celkovou optimalizáciou reťazcov všetkých činností spojených s hmotnými a informačnými (čiastočne aj finančnými) tokmi, prechádzajúcimi podnikom a prepájajúcimi ich so zákazníkmi, s dodávateľmi a externými partnermi, pôsobí od strategickej úrovne až po realizáciu. V rámci svojho poverenia je vybavený právomocami ovplyvňovať činnosť ostatných partnerských útvarov podniku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *