IBAN

IBAN (International Bank Account Number) – Medzinárodné číslo bankového účtu

IBAN, alebo Medzinárodné číslo bankového účtu, je dôležitým pojmom v oblasti bankovníctva, najmä pri medzinárodných finančných transakciách v rámci Európskej únie. IBAN poskytuje jednotnú štruktúru čísla bankového účtu všetkým krajinám EÚ, čím sa zjednodušuje a zabezpečuje efektívnejší prenos finančných prostriedkov medzi rôznymi bankami.

Štruktúra IBAN

IBAN sa skladá z troch hlavných častí:

  • Z dvoch znakov vyjadrujúcich kód krajiny účtu (napríklad „SK“ pre Slovensko).
  • Z dvoch číselných znakov, ktoré slúžia ako kontrolný kód.
  • Maximálne 30 znakov, ktoré označujú číslo účtu, známe ako BBAN (Basic Bank Account Number).

V prípade slovenských účtov sa BBAN skladá z maximálne 20 číselných znakov, ktoré reprezentujú kód banky, predčísle a číslo účtu. Klienti si môžu IBAN odvodiť z čísla svojho účtu prostredníctvom kalkulačiek na webovej stránke svojej banky, Národnej banky Slovenska alebo sa informovať vo svojej banke.

Význam IBAN

IBAN má kľúčový význam pri medzinárodných finančných transakciách v rámci EÚ. Jeho jednotná štruktúra znižuje riziko chýb pri prenose finančných prostriedkov, čo zlepšuje efektívnosť a bezpečnosť medzinárodných platieb. Zároveň umožňuje rýchle a presné identifikovanie bankových účtov v rôznych krajinách EÚ.

Záver

IBAN je dôležitým nástrojom v oblasti bankovníctva a medzinárodných financií. Jeho štruktúra a jednotnosť pomáhajú zabezpečiť plynulý a presný prenos finančných prostriedkov medzi rôznymi bankami a krajinami v rámci Európskej únie, čím prispieva k stabilite a efektívnosti finančných trhov.

IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodné číslo bankového účtu používané pri zahraničných transakciách v rámci EÚ, ktorý má rovnakú štruktúru vo všetkých krajinách únie. IBAN sa skladáz troch častí: * z dvoch znakov vyjadrujúcich kód krajiny účtu (v prípade Slovenska je to SK), * z dvoch číselných znakov, ktoré slúžia ako kontrolý kód, * maximálne 30 znakov, ktoré označujú číslo účtu, tzv. BBAN -Basic Bank Account Number (v prípade slovenských účtov ide o maximálne 20 číselných znakov, ktoré reprezentujú kód banky, predčísle a číslo účtu) Klienti si môžu IBAN odvodiť z čísla svojho účtu prostredníctvom kalkulačiek na webovej stránke svojej banky, Národnej banky Slovenska alebo sa informovať vo svojej banke.

(International Bank Account Number) – Medzinárodné číslo bankového účtu, používané pri zahraničných transakciách v rámci EÚ, ktoré má rovnakú štruktúru vo všetkých krajinách únie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥