Relatívna časová kategória

Relatívna časová kategória: Špeciálna dimenzia času v controllingu

Relatívna časová kategória je špeciálna dimenzia času, ktorá sa využíva v oblasti controllingu a manažmentu na analýzu a správu časových aspektov v podnikových operáciách. Táto kategória je flexibilná a môže byť aplikovaná pri štandardných aj neštandardných časových dimenziách, čo ju robí veľmi užitočnou v rôznych oblastiach riadenia podniku.

Typy relatívnych časových dimenzií

Relatívne časové dimenzie sa delia na tri hlavné typy:

Jednoduché kategórie

 • Mesiac
 • Štvrťrok
 • Pracovná zmena

Obdobie do dátumu

 • Týždeň do dátumu
 • Mesiac do dátumu
 • Štvrťrok do dátumu
 • Rok do dátumu
 • Všetko do dátumu
 • Zoskupený rok do dátumu
 • Zoskupený štvrťrok do dátumu

Kĺzavý súčet cez N-období

 • Bežiaci súčet cez N-období (zoskupené)
 • 6-mesačný minuloročný bežiaci súčet
 • Štvrťročný bežiaci súčet z posledných šiestich mesiacov

Tieto časové dimenzie sa používajú na analýzu a interpretáciu časových dát v kontexte controllingu a manažmentu. Pomáhajú manažérom a analytikom lepšie porozumieť časovým vzťahom v rámci podnikových procesov a rozhodovať na základe týchto poznatkov.

Využitie v controllingu

Relatívna časová kategória je neoceniteľným nástrojom v controllingu. Pomáha vytvárať prehľadné a relevantné správy, ktoré umožňujú rýchle a informované rozhodovanie. Kontrolingové tímy môžu využívať tieto časové dimenzie na sledovanie výkonnosti, plánovanie rozpočtu, predpovedanie budúcich výsledkov a identifikáciu trendov.

Záver

Relatívna časová kategória je dôležitým nástrojom v oblasti controllingu a manažmentu. Jej schopnosť pracovať s rôznymi časovými dimenziami a typmi dát ju robí veľmi užitočnou pre analýzu a riadenie podnikových operácií. Efektívne využitie tejto kategórie môže prispieť k zlepšeniu výkonnosti a konkurencieschopnosti podniku.

špeciálna kategória, ktorú je možné použiť pri štandardnej aj neštandardnej časovej dimenzii. Relatívne časové dimenzie sa delia na tri typy – Jednoduché kategórie – mesiac, štvrťrok, pracovná zmena; Obdobie do dátumu – týždeň do dátumu, mesiac do dátumu, štvrťrok do dátumu, rok do dátumu, všetko do dátumu, zoskupený rok do dátumu, zoskupený štvrťrok do dátumu; Kĺzavý súčet cez N-období – bežiaci súčet cez N-období (zoskupené), 6 mesačný minuloročný bežiaci súčet, štvrťročný bežiaci súčet z posledných šiestich mesiacov.

Špeciálna kategória, ktorú je možné použiť pri štandardnej aj neštandardnej časovej dimenzii.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥