Obligácia

Pojem obligácia v oblasti peňazí

Obligácia je typ cenného papiera, ktorý reprezentuje záväzok vydávajúcej strany. Tento záväzok spočíva v tom, že vydávajúca strana bude splácať nominálnu hodnotu obligácie k určitému dátumu a vyplácať fixný úrok v pravidelných intervaloch počas určitého časového obdobia.

Charakteristika obligácií

Obligácie majú niekoľko kľúčových charakteristík:

  • Nominálna hodnota: Nominálna hodnota obligácie predstavuje jej hodnotu, ktorú vydávajúca strana sľubuje splatiť držiteľovi na určený dátum.
  • Fixný úrok: Obligácie poskytujú držiteľovi fixný úrok v pravidelných intervaloch (často ročne alebo polročne).
  • Dátum splatnosti: Dátum splatnosti je termín, kedy bude nominálna hodnota obligácie splatená v plnej výške.
  • Vydávajúca strana: Vydávajúca strana je entita, ktorá vydáva obligácie a zaväzuje sa k ich splátke a vyplácaniu úrokov.

Použitie obligácií

Obligácie sú často používané spoločnosťami a vládami na získanie finančných prostriedkov na financovanie svojich projektov alebo na refinancovanie existujúceho dlhu. Držitelia obligácií investujú do týchto cenných papierov s očakávaním získania peňažného príjmu z úrokov a návratu nominálnej hodnoty obligácie na dátum splatnosti.

Obligácie sú tiež dôležitou súčasťou finančných trhov a ponúkajú rôzne možnosti investícií a diverzifikácie portfólií pre investorov.

(pozri pojem Dlhopis)

Typ cenného papiera, ktorý reprezentuje záväzok vydávajúcej strany, že splatí jeho nominálnu hodnotu k určitému dátumu a bude vyplácať fixný úrok v pravidelnom čase za určité časové obdobie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥