objednávková procedúra – objednávkový systém

Pojem objednávková procedúra a objednávkový systém v oblasti zásob

1. Objednávková procedúra je spôsob, ako sa dodáva objednaný tovar zákazníkom na stanovené miesto. 2. Objednávkový systém sú pravidlá a postupy pre umiestňovanie objednávok v zásobovacom centre, ktoré pomáhajú riadiť tok materiálov a zabezpečujú efektívne riadenie zásob.

Objednávková procedúra

Objednávková procedúra je dôležitým aspektom riadenia zásob a logistiky. Táto procedúra zahŕňa nasledujúce kroky:

 1. Objednávka zákazníka: Začína sa prijatím objednávky od zákazníka. Táto objednávka obsahuje informácie o požadovanom tovare, množstve a mieste doručenia.
 2. Plánovanie a pridelenie zásob: Na základe objednávky sa plánuje, aké zásoby budú potrebné pre splnenie požiadaviek zákazníka. Zásoby sa pridelia do objednávky na základe dostupnosti a priorít.
 3. Kompletizácia objednávky: V tejto fáze sa kompletizuje objednávka, čo znamená, že sa získajú potrebné zásoby zo skladu alebo výrobného procesu.
 4. Doručenie zákazníkovi: Nakoniec sa tovar doručí zákazníkovi na stanovené miesto v dohodnutom termíne.

Objednávkový systém v zásobovacom centre

Objednávkový systém v zásobovacom centre je súbor pravidiel a postupov, ktoré sa používajú na riadenie toku materiálov a zásob v logistickom prostredí. Tieto pravidlá a postupy zahŕňajú:

 • Plánovanie objednávok: Určuje, kedy a aké objednávky sa majú umiestniť na základe aktuálnej dopytovej prognózy a stavu zásob.
 • Optimalizácia objednávok: Zabezpečuje, že objednávky sú umiestnené tak, aby sa minimalizovali náklady na skladovanie a manipuláciu so zásobami.
 • Kontrola stavu zásob: Monitoruje stav zásob a včas identifikuje potrebu objednávania nových materiálov alebo výrobkov.
 • Sledovanie objednávok: Umožňuje sledovať priebeh objednávok od ich umiestnenia až po doručenie zákazníkovi.

Význam objednávkovej procedúry a objednávkového systému

Objednávkový systém v zásobovacom centre je kľúčový pre efektívne riadenie zásob a materiálov. Jeho význam spočíva v niekoľkých dôležitých faktoroch:

 • Optimalizácia zásob: Objednávkový systém pomáha minimalizovať nadmerné skladovanie, čím sa znižujú náklady spojené so skladovaním a uvoľňuje sa kapitál.
 • Zabezpečenie dostupnosti: Správna objednávková procedúra zabezpečuje, že potrebné materiály a výrobky sú vždy k dispozícii, čo pomáha predchádzať prerušeniam výroby a zabezpečuje spokojnosť zákazníkov.
 • Efektívnosť výroby: Objednávkový systém umožňuje plánovať a koordinovať prichádzajúce materiály s výrobnými procesmi, čím sa zvyšuje efektívnosť výroby.
 • Časová a nákladová efektívnosť: Správne navrhnutý objednávkový systém môže viesť k znižovaniu nákladov na prepravu a minimalizácii časových zdržaní pri manipulácii so zásobami.

V dnešnej globalizovanej ekonomike, kde je dôležitá rýchlosť, presnosť a efektívnosť, má objednávkový systém v zásobovacom centre kľúčový význam pre úspešné fungovanie a konkurencieschopnosť organizácií.

1. Spôsob ktorým sa dodáva zákazníkom objednaný tovar na dané miesto. 2. Pravidlá pre umiestňovanie objednávok v zásobovacom centre.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥