Podielový fond – uzavretý – UPF

Význam pojmu „podielový fond – uzavretý (UPF)“ v oblasti financií a investovania

Podielový fond – uzavretý (UPF) je špecifickým typom podielového fondu, ktorý sa líši od otvorených podielových fondov (OPF). Hlavným rozdielom je, že správcovská spoločnosť UPF nemá povinnosť odkupovať späť vydané podielové listy od investorov. Táto vlastnosť robí UPF menej likvidnými a obmedzuje investorov v ich možnostiach realizovať investície.

Funkcia uzavretého podielového fondu

Uzavreté podielové fondy majú obmedzený počet podielových listov, ktoré sú dostupné pre investorov. Po ich predaji sa fond uzatvára pre ďalších investorov, čo znamená, že nové investície nie sú povolené. Týmto spôsobom sa obmedzuje veľkosť fondu a jeho schopnosť rýchlo reagovať na príliv nových investícií.

Výhody a riziká UPF

Výhodou uzavretých podielových fondov je, že majú menej vystavené riziku kvôli kolísaniu podielových listov, pretože ich cena sa odvíja od hodnoty aktív v portfóliu fondu. Avšak, menej likvidný charakter UPF znamená, že investorom môže byť ťažšie získať hotovosť zo svojich investícií, pretože nie je možné jednoducho predávať svoje podiely iným investorom.

Záver

Podielový fond – uzavretý (UPF) je špecifickým typom investičného fondu, ktorý má obmedzený počet podielových listov a správcovská spoločnosť nemá povinnosť odkupovať späť tieto listy od investorov. Táto vlastnosť robí UPF menej likvidnými a obmedzuje ich schopnosť prijímať nové investície. Investorom, ktorí preferujú stabilitu a menej kolísajúcu hodnotu svojich investícií, môže byť UPF atraktívnou možnosťou.

Podielový fond, ktorého vydané podielové listy správcovská spoločnosť nemá povinnosť odkupovať späť.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥