Úverová zmluva

je písomná dohoda medzi finančnou inštitúciou a zákazníkom, ktorá tvorí formálny základ úverového vzťahu medzi veriteľom a klientom. Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť v prospech klienta peňažné prostriedky do určitej čiastky. Klient sa zaväzuje poskytnuté peniaze vrátiť a zaplatiť veriteľovi úroky. V úverovej zmluve býva okrem iného dohodnutá výška a účel úveru, výška úrokovej sadzby, termíny a čiastky čerpania úveru, spôsob čerpania úveru, termíny a čiastky splátok úveru, termíny úhrady úrokov, spôsob úhrady splátok, konečná splatnosť úveru, spôsob zaistenia úveru a postup v prípade, že dlžník nehradí splátky úveru a úroky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *