Disponibilný zostatok

je objem finančných prostriedkov, ktoré má klient aktuálne k dispozícii pre čerpanie úveru. Je to úverový rámec znížený o čiastku z už uskutočnených transakcií. Disponibilný zostatok sa každou mesačnou i mimoriadnou splátkou zväčšuje. Napr. ak je úverový rámec 400 € a klient si už kúpil tovar za 300 €, disponibilná čiastka je 100 €.

Suma peňazí na bežnom účte, ktorou môže klient disponovať, teda ktorú môže použiť na výbery, vklady a prevody. Disponibilný zostatok zahŕňa aj povolené prečerpanie na účte ─ povolený debet.

Objem finančných prostriedkov, ktoré má klient aktuálne k dispozícii na čerpanie úveru.

Disponibilný zostatok nám poskytuje informácie o výške prostriedkov na bežnom účte, ktorými môžeme disponovať. Dáva nám teda informácie o prostriedkoch, ktoré môžeme vybrať z účtu, ktoré môžeme použiť na vklady a prevody. Disponibilný zostatok na rozdiel od aktuálneho zostatku zahŕňa aj kontokorentný rámec. Odpočítané sú zablokované čiastky na účte a tiež sú pripočítané alebo odpočítané čiastky zaúčtované dopredu (s neskorším dátumom spracovania). Niekedy je na zistenie skutočného disponibilného zostatku potrebné od neho odpočítať minimálny zostatok na účte. Pri disponibilnom zostatku treba počítať s tým, že ak máme na účte platby s neskorším dátumom spracovania a použijeme ich, bude nám zaúčtovaný debetný úrok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *