Úverový rámec

je maximálny objem úveru, ktorý môže klient čerpať. Výšku úverového rámca možno dohodou meniť nahor i nadol. Klient si výberom úverového rámca volí nielen objem peňazí, ktoré má k dispozícii, ale aj výšku mesačnej splátky, ktorá je stanovená percentom z úverového rámca.

(limit) – je horná hranica, do ktorej môže klient čerpať úver. Túto peňažnú čiastku si dohaduje klient s finančnou inštitúciou ešte pred prvým čerpaním úveru. Pri revolvingovom úvere (Strieborné karty) je výška mesačnej splátky stanovená percentom z úverového rámca. V prípade kreditných kariet je mesačná splátka daná percentom z vyčerpanej čiastky.

Maximálny objem úveru, ktorý klient môže čerpať.

Výška zmluvne poskytnutého úveru.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *