Futures

Futures vo finančnom trhu

Štandardizovaný forward, v ktorom sa kupujúci zaväzuje kúpiť určité aktívum v budúcnosti za vopred stanovenú cenu. Predávajúci sa zároveň zaväzuje predať dané aktívum v budúcnosti za tú istú cenu. S futures sa na rozdiel od forwardov obchoduje na opčných a termínových burzách, je možné ich ďalej predávať.

Futures sú dôležitým nástrojom na finančných trhoch, ktorý umožňuje investorom a obchodníkom spekulovať na pohyby cien aktív, ako sú komodity, akcie, indexy alebo měnové páry, a zároveň sa chrániť pred neistotou na trhu. V tomto článku sa pozrieme bližšie na význam a fungovanie futures na finančných trhoch.

Štandardizovaný Forward Kontrakt

Futures môžeme chápať ako štandardizovaný forward kontrakt. To znamená, že sú dohodnuté vopred stanovené parametre, ako je množstvo aktíva, cena, termín dodania a ďalšie špecifikácie. Kupujúci sa zaväzuje kúpiť aktívum a predávajúci sa zaväzuje predať ho za stanovených podmienok v budúcnosti.

Obchodovanie na Burzách

Na rozdiel od forward kontraktov, ktoré sú uzatvárané medzi dvoma stranami priamo, futures sa obchodujú na opčných a termínových burzách. To znamená, že sú verejne dostupné a štandardizované, čo zjednodušuje proces obchodovania. Investor môže kúpiť alebo predať futures kontrakt na burze a nemusí hľadať súkromný kontrahent.

Spekulácia a Hedging

Futures umožňujú rôznym účastníkom trhu dosiahnuť rôzne ciele. Investor môže nakupovať futures na špekuláciu, teda na zhodnotenie ceny aktíva a zisku z cenových pohybov. Na druhej strane, podniky a výrobcovia môžu využiť futures na hedging, čím sa chránia pred neistotou v cenách a zabezpečia si stabilné náklady.

Riziká a Možnosti

Obchodovanie futures prináša rôzne riziká a možnosti. S futures môžete dosiahnuť vysoké zisky, ale aj zaznamenať straty. Je dôležité mať riadne pochopenie trhu a riadiť riziká pomocou stratégie riadenia rizík. Na trhu s futures je tiež možné využiť pákový efekt, ktorý môže zvýšiť zisky, ale zároveň aj riziká.

Záver

Futures sú dôležitým nástrojom na finančných trhoch, ktorý umožňuje obchodníkom a investorom špekulovať na pohyby cien aktív a zároveň sa chrániť pred neistotou v cenách. Sú štandardizované a obchodované na burzách, čo robí ich použitie dostupným pre širokú verejnosť. Je však dôležité mať na pamäti riziká a získať primerané vzdelanie, ak sa rozhodnete obchodovať futures na finančných trhoch.

Štandardizovaný forward, v ktorom sa kupujúci zaväzuje kúpiť určité aktívum v budúcnosti za vopred stanovenú cenu. Predávajúci sa zároveň zaväzuje predať dané aktívum v budúcnosti za tú istú cenu. S futures sa na rozdiel od forwardov obchoduje na opčných a termínových burzách, je možné ich ďalej predávať.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥