fyzická distribúcia

Fyzická distribúcia

Fyzická distribúcia predstavuje kľúčový aspekt v oblasti výroby a obchodu. Tento pojem má dva hlavné významy:

1. Organizačná jednotka zodpovedná za činnosti spojené s fyzickou distribúciou

V prvom rade sa fyzická distribúcia odvoláva na organizačnú jednotku alebo oddelenie v spoločnosti, ktoré je zodpovedné za riadenie a vykonávanie činností spojených s prepravou a distribúciou výrobkov alebo tovarov ku konečnému spotrebiteľovi alebo odberateľovi. Táto organizačná jednotka zabezpečuje, aby produkty boli doručené na správne miesto v správnom čase a v požadovanej kvalite.

2. Celkové množstvo činností zameraných na efektívny pohyb tovaru

V druhom zmysle označuje fyzická distribúcia všetky činnosti a procesy, ktoré zabezpečujú efektívny pohyb finálnych produktov od miesta ich výroby alebo skladovania ku konečnému odberateľovi alebo zákazníkovi. Tieto činnosti sú zamerané na minimalizáciu straty času, nákladov a zabezpečenie dostupnosti tovaru v správnom stave v pravý čas.

Medzi hlavné aktivity fyzickej distribúcie patria:

  • Preprava: Organizovanie a riadenie dopravy tovaru od miesta jeho výroby alebo skladovania ku konečnému miestu určenia.
  • Skladovanie: Ukladanie tovaru v skladoch s cieľom zabezpečiť jeho bezpečnosť a dostupnosť.
  • Manipulácia s materiálom: Manipulácia s tovarom, aby sa zabezpečila jeho manipulovateľnosť a minimalizovali riziká poškodenia.
  • Ochranné balenie: Použitie vhodného balenia na ochranu tovaru počas prepravy a skladovania.
  • Inventúry: Monitorovanie a správa skladových zásob.
  • Výber rozmiestnenia na sklade: Rozhodovanie o tom, ako a kde uložiť tovar na sklade s cieľom maximalizovať efektívnosť.
  • Proces objednávania: Správa objednávok a zabezpečenie dodania načas.
  • Marketingové predpovede: Predvídanie dopytu a plánovanie distribučných aktivít na základe očakávanej dopytu.
  • Zákaznícky servis: Poskytovanie podpory zákazníkom pri otázkach týkajúcich sa distribúcie a dodania.

Fyzická distribúcia je dôležitým prvkom v procese dodávateľského reťazca (supply chain), ktorý má za cieľ zaistiť, že tovar dosiahne zákazníkov rýchlo, efektívne a so zameraním na ich spokojnosť. Rovnako tak, efektívna fyzická distribúcia môže prispieť k zníženiu nákladov a zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku na trhu.

1. (Organizácia) Organizačná jednotka zodpovedná za činnosti spojené s fyzickou distribúciou. 2. (Všeobecne) Celkové množstvo činností zameraných na zabezpečenie efektívneho pohybu finálneho produktu z konca výrobnej linky ku odberateľovi a v niektorých prípadoch zahŕňa i pohyb surovín od zdroja zásielky na začiatok výrobnej linky. Súčasťou týchto činností je i preprava, skladovanie, manipulácia s materiálom, ochranné balenie, inventúry, výber rozmiestnenia na sklade a v podniku, proces objednávania, marketingové predpovede a zákaznícky servis.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥