jednorázová produkcia – produkcia v drobnom

Jednorázová produkcia – Produkcia v drobnom

Proces, ktorý zahŕňa výrobu malého množstva produktov, ktoré slúžia na uspokojenie požiadaviek individuálneho zákazníka a ktoré sú v princípe objednané iba raz, sa nazýva jednorázová produkcia alebo produkcia v drobnom. Tento spôsob výroby sa často uplatňuje v rôznych odvetviach priemyslu a je charakterizovaný flexibilitou a prispôsobivosťou potrebám zákazníkov.

Charakteristiky jednorázovej produkcie

Jednorázová produkcia má niekoľko charakteristík, ktoré ju odlišujú od hromadnej produkcie:

  • Malé množstvá: Produkcia v drobnom zahŕňa výrobu obmedzeného množstva produktov, často na základe individuálnych objednávok.
  • Prispôsobivosť: Výrobný proces je schopný rýchlo reagovať na zmeny požiadaviek zákazníka a prispôsobiť sa individuálnym potrebám.
  • Flexibilita: Výrobný proces je flexibilný a schopný zvládať rôzne typy produktov a ich špecifické požiadavky.
  • Oddelenie s funkčným usporiadaním: Výroba sa často organizuje do oddelení so špecializovanými funkčnými úlohami, aby sa dosiahla efektívnosť.

Využitie v rôznych odvetviach

Jednorázová produkcia je bežná v rôznych odvetviach, vrátane:

  • Customizovaná výroba: Pri výrobe výrobkov, ktoré sú upravované podľa individuálnych požiadaviek zákazníka, ako sú nábytok, šatstvo alebo luxusné produkty.
  • Stavebníctvo: Pri stavebných projektoch, ktoré vyžadujú rôzne individuálne úpravy a prispôsobenia podľa požiadaviek klienta.
  • Časti a súčiastky: Pri výrobe komponentov a súčiastok, ktoré sa používajú v rôznych priemyselných odvetviach.

Záver

Jednorázová produkcia, alebo produkcia v drobnom, je dôležitým aspektom v oblasti výroby a odvetvia ekonomiky. Tento spôsob výroby sa vyznačuje prispôsobivosťou, flexibilitou a schopnosťou rýchlo reagovať na individuálne požiadavky zákazníka. Je dôležité pochopiť jeho výhody a obmedzenia pri plánovaní a organizovaní výrobných procesov.

Proces, ktorý zahŕňa výrobu malého množstva produktov, ktoré slúžia na uspokojenie požiadaviek individuálneho zákazníka a ktoré sú v princípe objednané iba raz. Produkcia tohoto typu podľa potreby sa všeobecne uskutočňuje v oddelení s funkčným usporiadaním.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥