EURAG

Eurag – Nezisková organizácia pre starších ľudí a celoživotné vzdelávanie

eurag, čo je skratka pre European Federation of Older Learners Associations, je nezisková európska organizácia, ktorá združuje starších ľudí s cieľom skvalitňovať ich život. Jedným z hlavných cieľov euragu je podpora celoživotného vzdelávania pre staršiu generáciu.

eurag zohráva kľúčovú úlohu v podpore starších ľudí pri ich osobnom a profesijnom rozvoji. Organizácia sa zameriava na poskytovanie príležitostí na vzdelávanie, zvyšovanie kvalifikácie a rozvoj nových zručností pre starších jedincov.

Úloha euragu v oblasti celoživotného vzdelávania

eurag má niekoľko kľúčových úloh a aktivít, ktoré sú zamerané na podporu celoživotného vzdelávania pre staršie generácie:

  • Predkladanie vzdelávacích programov: Organizácia spolupracuje s rôznymi vzdelávacími inštitúciami a poskytuje prístup k vzdelávacím programom a kurzom pre starších ľudí.
  • Podpora vzdelávacích aktivít: eurag podporuje starších ľudí pri účasti na vzdelávacích aktivitách, vrátane seminárov, workshoptov a online kurzov.
  • Vytváranie vzdelávacích materiálov: Organizácia prispieva k tvorbe vzdelávacích materiálov a zdrojov pre staršiu generáciu, aby im umožnila ľahší prístup k informáciám a vedomostiam.
  • Združovanie starších ľudí: eurag poskytuje priestor pre starších ľudí na stretnutia, diskusie a výmenu skúseností, čím podporuje sociálnu integráciu.

Spolupráca euragu s európskymi organizáciami

eurag spolupracuje s rôznymi európskymi organizáciami a inštitúciami, ktoré sa zaoberajú otázkami vzdelávania a starších ľudí. Táto spolupráca umožňuje euragu získať financovanie a podporu na svoje projekty a iniciatívy.

Záver

eurag, skratka pre European Federation of Older Learners Associations, je významnou neziskovou organizáciou, ktorá sa angažuje v oblasti starších ľudí a celoživotného vzdelávania. Jej úlohou je poskytovať príležitosti pre staršiu generáciu na vzdelávanie a rozvoj, čím prispieva k aktívnemu a kvalitnému životu starších občanov v Európe.

Nezisková európska organizácia združujúca starších ľudí za účelom skvalitňovania ich života. Jej významnou aktivitou je podpora celoživotného vzdelávania.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥